Sote-johtoryhmässä esillä maakunnan keinot palvelutuotannon ohjaamiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö 13.11.2018 14.55
Tiedote

Sote-uudistuksen erillisjohtoryhmä keskusteli maanantaina 12. marraskuuta muun muassa siitä, millä keinoilla maakunta voi ohjata konserninsa toimintaa ja alueensa palvelutuotantoa. Lisäksi asialistalla olivat sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnokset, palvelusetelikokeilu sekä sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet ja neuvottelukunta.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta julkisti tiistaina 6.11. kolme mietintöluonnosta maakunta- ja sote-uudistuksen lakipaketista. Mietintöluonnokset koskevat 1) maakuntalakia ja järjestämislakia, 2) valinnanvapauslakia ja 3) palveluntuottajalakia. Suurin osa mietintöluonnoksiin kirjatuista muutoksista on esitetty hallituksen antamissa vastineissa jo kesän 2018 aikana. 

Maakuntien tietojohtamisen mahdollisuuksia ja valmistelua selvitetään parhaillaan valtioneuvoston TEAS-hankkeessa. Väliraportti kertoo, että tietojohtamisen valmistelu on edennyt maakunnissa eri tahtiin. 

Tarkennuksia järjestämisvastuun määrittelyyn ja tuotannon ohjauskeinoihin

Tulevat maakunnat laativat toimintansa suunnittelua ja johtamista varten maakuntastrategian, jonka toteuttamiseksi ne ohjaavat konserniaan, liikelaitoksiaan ja alueensa muuta palvelutuotantoa. Maakunnan ohjauskeinoja ovat muun muassa omistajaohjaus, hallintopäätös, tulos- ja tavoiteohjaus, resurssiohjaus ja sopimusohjaus.

Päivi Nygren (STM) esitteli työtä, jota on tehty maakunnan järjestäjäroolin ja tuottamisen ohjausmallin selkiyttämiseksi. Määrittelyjä on ollut tarpeen tarkentaa ministeriöiden ja maakuntien yhteistyönä. Määrittelyä jatketaan vielä marraskuun ajan ja työn tuotos julkaistaan marras-joulukuun vaihteessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollolle valtakunnalliset tavoitteet neljän vuoden välein

Kirsi Varhila (STM) kertoi, millä tavalla sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet asetetaan maakunta- ja sote-uudistuksen voimaantulon jälkeen. Tarkoitus on, että valtioneuvosto vahvistaa tavoitteet neljän vuoden välein. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee ehdotuksen yhteistyössä maakuntien kanssa. Tavoitteet olisivat strategisia eivätkä sellaisenaan maakuntien toimintaa sitovia.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen on tarkoitus perustaa sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta, joka edistäisi omalta osaltaan valtakunnallisten tavoitteiden toteutumista sekä valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyötä. Valtioneuvosto asettaisi neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan. STM jatkaa valtakunnallisiin tavoitteisiin ja neuvottelukuntaan liittyvää valmistelua osana valtioneuvoston yhteisen ohjauksen kokonaisuutta. Samalla selvitetään nykyisten neuvottelukuntien tilanne ja tarve osana uutta ohjauskokonaisuutta.

Katsaus palvelusetelikokeiluihin

Vuokko Lehtimäki (STM) kertoi palvelusetelikokeilun ajankohtaisista asioista. Tilannekatsaus on luettavissa tästä koonnista.

Lisätietoja

ylijohtaja Kirsi Varhila, STM, p. 0295 163 338, [email protected]

Sote-uudistuksen valmistelu