Sote-johtoryhmä keskusteli muun muassa maakuntien ja valtion yhteisestä neuvottelu- ja ohjausprosessista

Sosiaali- ja terveysministeriö 18.9.2018 9.24
Tiedote

Sote-uudistuksen johtoryhmä käsitteli kokouksessaan 17.9. maakuntien ja valtion uutta kumppanuusmallia, erityishuoltopiirien selvitystä (vammaispalveluja), kuntoutuskomitean jatkotyötä sekä lääkeasioita.

Pasi Pohjola (STM) ja Ville-Veikko Ahonen (VM) kuvasivat valtion ja maakuntien välisen kumppanuuden prosessia ja tulevaa mallia. Maakunta- ja sote-uudistuksessa ministeriöiden ja maakuntien välille muodostuu uudenlainen ohjaus- ja vuorovaikutussuhde, jossa valtioneuvosto ohjaa kokonaisvaltaisesti maakuntien toimintaa ja taloutta. Osana kokonaisuutta STM ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon kehitystä. Ohjauksen tavoitteena on taata palveluiden yhdenvertainen saatavuus ja niiden kustannusvaikuttava toteuttaminen koko Suomessa.

Uudenlaista kumppanuutta harjoiteltiin viime keväänä simuloiduissa neuvotteluissa. Koko valtioneuvostolle yhteinen prosessi jatkuu toiminnan ja talouden neuvottelupäivillä keväällä 2019. Lisäksi STM järjestää 9.10.-23.11. sotea koskevat harjoitusneuvottelut, joiden tulokset ovat pohjana kevään yhteisneuvotteluille.

Selvityshenkilö Riitta Hakoma esitteli selvitystä erityishuoltopiirien tehtävien siirtämisestä maakunnille. Maakunta- ja sote-uudistuksessa erityishuoltopiirien vastuulla olevat kehitysvammaisten palvelut siirtyvät maakuntien järjestettäväksi. Kehitysvammaisten palvelutarve on otettava huomioon jo maakuntien palvelustrategioita ja palveluverkkoa suunniteltaessa. Vammaisten tulisi saada peruspalvelunsa vastaavasti (samasta paikasta) kuin muutkin maakunnan asukkaat. Erityisenä tarkastelun kohteena toimeksiannon mukaisesti olivat Kårkulla ja Vaalijala. 

Outi Antila (STM) kävi läpi kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotuksiin liittyvää jatkotyötä. Komitean ehdotukset kytkeytyvät osin maakunta- ja sote-uudistukseen, mutta osa toimenpiteistä voidaan toteuttaa riippumatta sote-järjestelmän rakenteesta. Maakuntien järjestettäväksi ja rahoitettavaksi voitaisiin siirtää portaittain useita tehtäviä, joita hoitaa Kela hoitaa nykyisin sairausvakuutuksen kautta. STM:n johdolla arvioidaan kuntoutusvastuun siirron edellytysten täyttymistä aikaisintaan 2025. Tätä ennen voidaan toteuttaa maakuntakohtaisia kokeiluja. 

Heidi Tahvanainen (STM) esitteli lääkehoitoon liittyviä asioita ja sen rahoituksen siirtämistä tuleville maakunnille. Parhaillaan valmistellaan linjausehdotuksia rahoituksen siirtämisestä osittain tai kokonaan maakuntien vastuulle. Tavoitteena on, että linjausehdotukset voitaisiin lähettää lausuntokierrokselle syyskaudella 2018.

Lisätietoja:

puheenjohtaja, ylijohtaja Kirsi Varhila, p. 0295 163 338, [email protected]

Sote-uudistuksen valmistelu