Sote-erillisvalmistelun johtoryhmän kokous 6.11.

Sosiaali- ja terveysministeriö 6.11.2017 12.16
Uutinen

Sote-uudistuksen erillisvalmistelun johtoryhmä käsitteli 6.11. kokouksessaan investointien rajoituslakia, monikanavarahoituksen yksinkertaistamisen valmistelua sekä työterveyshuollon korvausjärjestelmän kehittämistä.

Hallitusneuvos Pekka Järvinen esitteli valinnavapauslakiluonnoksen 9-12 lukujen pykäliä muun muassa tuottajien korvauksista ja ehdoista. Myös suun terveydenhuollon valinnanvapautta aiotaan pilotoida. 

Pekka Järvinen esitteli myös sote-palvelujen ulkoistusten ja investointien rajoituslain voimassaolon jatkamista vuodella, vuoden 2019 loppuun saakka. Samoin kuntien yhteistoiminta-alueita koskevaa puitelakia jatkettaisiin vuodella.  Molempia lakeja koskeva esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuun lopulla.  Esitysluonnoksesta pidetään kuulemistilaisuus. 

Ylijohtaja Outi Antila esitteli monikanavarahoituksen yksinkertaistamista valmistelevien ryhmien työtä.  Yksityisen sairaanhoidon korvauksia,  opiskelijaterveydenhuollon korvauksia sekä sairaankuljetuksen korvauksia koskevat virkamiesehdotukset ovat valmistuneet. Matkojen järjestämistä, Kelan lääkinnällistä kuntoutusta ja lääkekorvausjärjestelmää koskevat selvitystyöt sekä valinnanvapauslaki ja asiakasmaksulainsäädäntö ovat vielä valmisteilla.  Erillisjohtoryhmä evästi valmistelua. Monikanavarahoituksen yksinkertaistamista koskevat linjaukset viedään reformiministerityöryhmän keskusteltaviksi marraskuun aikana.

Lääkintöneuvos Kristiina Mukala esitteli työterveyshuollon korvausjärjestelmän kehittämistä. Työnantajalle työtulovakuutuksesta hakemuksesta maksettava korvaus tilikausittain jakautuu kahteen luokkaan. Kela määrittää vuosittain enimmäismäärät korvausluokittain. Työryhmä on selvittänyt mahdollisuutta siirtyä yhteen enimmäismäärään. Korvauksissa halutaan painottaa ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa. Enimmäismäärän tasoa säätämällä haetaan kustannusneutraalia ehdotusta. Lopullista yhteistä näkemystä ryhmässä ei ole vielä saavutettu.

Sote-erillisvalmistelun johtoryhmän kokoonpano


Lisätietoja:

puheenjohtaja, ylijohtaja Kirsi Varhila, p. 0295 163338

Sote-uudistuksen valmistelu