Sote-erillisvalmistelun johtoryhmän kokous 4.12.

Sosiaali- ja terveysministeriö 4.12.2017 12.55
Uutinen

Sote-uudistuksen erillisvalmistelun johtoryhmä käsitteli 4.12. kokouksessaan sotedigi-hankesalkun valmistelutilannetta, asiakasmaksulakia, opiskeluterveydenhuoltoa sekä palveluntuottajien sopimuksia ja korvauksia.

Johtaja Minna Saario esitteli sotedigi-hankesalkkua.  Valinnanvapauden arkkitehtuurityötä ja sote-tietojen toisiokäyttöä viedään eteenpäin. Virtuaalisairaalan ja ODA-hankkeen jatkokehitystä valmistellaan. Samoin UNA-hanke jatkuu sekä tiedolla johtamiseen ja sote-migraatioon liittyvät projektit. Käytiin läpi kehysvalmistelun perusteena olevat kokonaisuudet.

Johtaja Annakaisa Iivari esitteli asiakasmaksulainsäädännön uudistusta. Hallituksen esitys on tarkoitus saada valmiiksi ja lausunnolle ensi keväänä ja eduskuntaan syksyllä 2018. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alussa.  Esitystä on valmisteltu tasasuuruisten ja tulossidonnaisten maksujen näkökulmasta. Laitos- ja avohoidon maksuja yhtenäistetään ja maksukattojen yhdistämisen osalta todettiin monen samanaikaisen valmistelun osalta hankala kokonaistilanne. Maakunnat keräisivät asiakasmaksut ja maksun suuruus olisi asiakkaalle sama tuottajasta riippumatta. Asiakasmaksutuotot ovat yhteensä noin 1,4 mrd euroa vuosittain. 

Sote-erillisjohtoryhmä evästi valmistelua. Työryhmän valmistelulta toivottiin innovatiivisuutta ja rohkeutta. Nyt on korjattava ongelmat ja etsittävä vaikuttavuutta lisääviä ratkaisuja. Maksujen kerääminen on merkittävä osa sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, jossa maksujen kohdentuminen, hyödyt ja vaikuttavuus on mietittävä tarkkaan.

Neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa esitteli lakiluonnosta  korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta.  Valmistelua varten on asetettu työryhmä, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen esitysluonnos vuoden loppuun mennessä lausunnolle lähetettäväksi. Uudessa mallissa järjestäjäksi on mietitty Kelaa ja YTHS tuottaisi palvelut.  Esitystä valmistellaan niin, että opiskelijoiden terveydenhoitomaksu säilyy. Nykyisin käytössä olevista käyntimaksuista keskustellaan.

Erillisjohtoryhmä käsitteli myös sote-palveluntuottajien sopimusten ja korvausten valmistelua. Valmistelutyö etenee vuoteen 2020 saakka ja muutoksia jouduttaneen tekemään myös uuden järjestelmän käynnistymisen jälkeenkin, kertoivat johtaja Tuija Kumpulainen ja erityisasiantuntija Anne Whellams.  Korvausmallin valmistelussa on menty sote-keskus edellä, totesi johtaja Raija Volk. Suunhoidon korvauksia valmistellaan omassa alaryhmässään.  Erillisjohtoryhmä linjasi jatkovalmistelua. Esitysluonnokset on tarkoitus laittaa lausunnolle samaan aikaan kun valinnanvapauslaki annetaan eduskunnalle.

Lisätietoja:

puheenjohtaja, ylijohtaja Kirsi Varhila, p. 0295 163338