Sote-erillisjohtoryhmän kokous 20.11.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö 20.11.2017 13.31
Uutinen

Sote-uudistuksen erillisjohtoryhmässä käsiteltiin kuntoutuskomitean raporttia, palvelusetelikokeiluja ja valinnanvapauspilotteja sekä Kela-lain muutostarpeita.

Kuntoutuksen uudistamiskomitean puheenjohtaja Kari Välimäki esitteli loppuraporttia. Tavoitteena on, että kuntoutustarpeen arviointiin pääsisi viiveettä matalalla kynnyksellä. Haasteena on sovittaa kehittämistarpeet sote-uudituksen ja monikanavarahoituksen yksinkertaistamisen kanssa. Lähtökohta on, että valinnanvapaus koskee myös kuntoutusta. Maakunnat järjestäisivät sosiaalisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen. Kuntoutus olisi osa asiakassuunnitelmaa ja lähtökohtana olisi asiakkaan toiminta- ja työkyvyn parantaminen.

Keskustelussa todettiin, että sosiaalihuollon ja kasvupalvelujen yhteisen asiakasprosessin varmistaminen on tärkeää. Välimäki totesi, että psykoterapian myöntäminen Kelassa viivästyttää hoitoonpääsyä. Hyte-ministeriryhmän käsittelyn jälkeen komitean ehdotus lähtee lausunnolle.

Valinnanvapauskokeilut ovat vähentäneet päivystyskäyntejä
Tampereella

Hankepäällikkö Vuokko Lehtimäki esitteli palvelusetelikokeilujen ensimmäisen puolen vuoden tuloksia.  Yksityisiin sote-keskuksiin siirtyy viikoittain keskimäärin 40-60 asiakasta. Vaihdon syynä on useimmiten lääkäriaikojen saatavuus, hoidon laatu tai hyvä sijainti.  Useimmiten vaihtajat ovat 55-74 vuotiaita ja 60% naisia. Pääsääntöisesti vaihtajilla on ensimmäinen käynti hyvin pian vaihdon jälkeen.  Tampereen kokeilusta on saatu viitteitä siitä, että päivystyskäyntien määrä on vähentynyt  vaihdon jälkeen, kun peruspalveluihin pääseminen on nopeutunut.  Tässä vaiheessa näyttää siltä, että lähetekäytännöissä ei näy eroja julkisten ja yksityisten sote-keskusten välillä.

Vaihtamishalukkuuteen vaikuttaa myös viestinnän määrä eli kuinka paljon kuntalaiset saavat tietoa mahdollisuudesta vaihtaa tuottajaa.

Hallitusneuvos Anne Kumpulan mukaan valinnanvapauspilotit toteutetaan uuden valinnanvapausmallin mukaisina ajalla 1.7.2018 - 31.12.2019. Pilottien valtionavustuspäätökset ovat kuitenkin ehdollisia niin, että ne sidotaan valinnanvapauslain hyväksymiseen ja vahvistamiseen. Haku avataan tammikuun alussa ja hakemukset tulee jättää 28.2.2018 mennessä. Tarkoitus on pilotoida valinnanvapauslain mukaisesti sote-keskuksia, hammashoitoa, asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia.

Kelalle tulossa uusia tehtäviä

Ylijohtaja Outi Antila ja neuvotteleva virkamies Sanna Pekkarinen kertoivat Kela-lain muutostarpeista. Sote-uudistuksessa Kelalle on suunniteltu uusia tehtäviä, joiden ohjaus kuuluisi sosiaali- ja terveysministeriölle. Sitä varten Kela-lakia on päivitettävä. Tarkoitus on arvioida STM:n ohjausrooli suhteessa Kelan erityisasemaan eduskunnan alaisena laitoksena. Valinnanvapauslain luonnoksen perusteella Kela toteuttaisi asiakkaan valinnan toteuttavan palvelun, tuottajahallintapalvelun ja palvelutuotannon seurantapalvelun ja huolehtisi tuottajien korvauksien maksuliikenteestä.

Kelalle on suunniteltu uusia tehtäviä myös korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollossa. Reformiministerit linjanneet, että Kela järjestää kaikkien korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon valtakunnallisesti. Käytännössä ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tuottaisi palvelut kaikille korkeakouluopiskelijoille.

Johtoryhmä keskusteli työryhmän asettamisesta Kela-lain muutosten valmisteluun.

Julkisuudessa käydään vilkasta keskustelua sote-uudistuksen ja valinnanvapauden vaikutuksista sote-kustannuksiin.  Johtoryhmä sopi, että STM:n laatiman vaikutusarvioinnin laskentaperusteista laaditaan esittelyaineistoa.

Tiedotteeseen korjattiin 21.11., että valinnavapauskokeilussa päivystyskäynnit ovat vähentyneet nimenomaan Tampereen kokeilussa.

Tilannekatsaus valinnanvapauskokeiluista, Vuokko Lehtimäki

Tilannekatsaus valinnanvapauspiloteista, Anne Kumpula

Lisätietoja:

puheenjohtaja, ylijohtaja Kirsi Varhila, p. 0295 163338

Sote-uudistuksen valmistelu