Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnokset julkaistiin

7.11.2018 15.26
Uutinen

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta julkisti tänään kolme mietintöluonnosta maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvästä lakipaketista.

Mietintöluonnokset koskevat lakiesityksiä maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (maakuntalaki ja järjestämislaki), lakiesitystä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (tuottajalaki) sekä lakiesitystä asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (valinnanvapauslaki). Mietintöluonnokset on julkaistu eduskunnan verkkopalvelussa sosiaali- ja terveysvaliokunnan sivuilla.

Maakunta- ja sote-uudistuksen lakiesitykset etenevät perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Sen jälkeen, kun perustuslakivaliokunta antaa lausuntonsa mietintöluonnoksista, sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa vielä uudistuksen käsittelyä. Mietinnöt valmistuvat sosiaali- ja terveysvaliokunnan toisen käsittelyn jälkeen.

Tutustu aineistoihin: