Marja-Riitta Pihlman:
Pitääkö työnhakijan olla huolissaan tiedoistaan, jos palvelut tuottaa yritys?

Työ- ja elinkeinoministeriö 5.9.2018 15.14
Kolumni
Pitääkö työnhakijan olla huolissaan tiedoistaan, jos palvelut tuottaa yritys?

Yksiselitteisesti ei. Miksi ei? Niin viranomaisia kuin palveluntuottajiakin koskee yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset tietojen tietoturvallisesta käsittelystä.

Tietojen käsittelyä määrittelevät käyttöoikeussääntely, hallinnon yleislakien (ml. julkisuuslain) soveltaminen, virkavastuun ulottaminen palveluntuottajan palveluksessa olevaan henkilöön ja yleinen tietosuoja-asetus.

Oikeus tietojen käsittelyyn on tarpeen, jotta palveluntuottaja – olipa se sitten viranomainen, yritys tai vaikkapa yhdistys – voi huolehtia työnhakijan palveluun liittyvistä tehtävistä.

On selvää, että oikeanlaisen palvelun määrittelemiseksi, työnhakijaa palvelevan työntekijän – niin te-toimistoissa tai maakunnassa kuin yrityksessäkin – on päästävä katselemaan asiakkaan tietoja ja tallettamaan palveluprosessin myötä syntyviä asiakasta koskevia uusia tietoja asiakasjärjestelmään.

Jos tällaista mahdollisuutta ei olisi, palveluntuottaja ei käytännössä voisi toteuttaa työnhakuun kuuluvia tehtäviä, kuten palvelutarpeen arviointia tai työllistymissuunnitelman laatimista.

Käytännössä rekisterinpitäjänä ja käyttöoikeuksien myöntäjänä toimiva KEHA-keskus, maakuntamaailmassa Kasvupalveluvirasto, määrittelee myönnettävän käyttöoikeuden laajuuden kussakin tapauksessa henkilön tehtävien perusteella.

Valmistelemme parhaillaan hallituksen esitystä asiakastietojen käsittelystä ja siinä asiat tulevat määritellyksi siten, että tietoturva ja yksityisyyden suoja eivät vaarannu, vaan mahdollistavat asiakkaan tehokkaan ja yksilöllisen palvelun.

Marja-Riitta Pihlman

ylijohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö