Perustuslakivaliokunta julkisti lausuntonsa maakunta- ja sote-uudistuksen lakiesityksistä

Sosiaali- ja terveysministeriöValtioneuvoston viestintäosastoValtiovarainministeriö 22.2.2019 17.06
Tiedote

Lausunto on julkaistu eduskunnan verkkopalvelussa perustuslakivaliokunnan verkkosivuilla.

Lausunto koskee lakiesityksiä maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (maakuntalaki ja järjestämislaki), lakiesitystä valtion rahoituksesta maakunnille (rahoituslaki), lakiesitystä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (tuottajalaki) sekä lakiesitystä asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (valinnanvapauslaki).  

Tutustu lausuntoon:

Perustuslakivaliokunnan lausunto 
Eduskunnan tiedote 22.2.2019: Perustuslakivaliokunta esittää useita muutoksia sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnoksiin