Palveluntuottajien sopimukset ja korvaukset esillä sote-uudistuksen johtoryhmässä

Sosiaali- ja terveysministeriö 16.10.2018 16.05
Tiedote

Sote-uudistuksen erillisjohtoryhmä kokoontui 15.10. ja käsitteli kokouksessaan maakuntien ohjauksen tietopohjaa sekä palveluntuottajien sopimuksia ja korvauksia. Lisäksi johtoryhmä keskusteli palveluintegraation muutosohjelmasta ja palveluntuottajien roolista AMK-opiskelijoiden maksuttoman harjoittelupaikan tarjoajana tulevassa sote-mallissa.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja maakuntien neuvottelut ovat käynnistyneet viime viikolla. Neuvotteluja käydään loka-marraskuun aikana ja yhteenveto valmistuu marraskuun lopussa.

Tietopohja välineenä maakuntien ja valtioneuvoston vuoropuhelussa

Päivi Hämäläinen (STM) esitteli maakuntien ohjausta tukevaa tietopohjaa, jossa kuvataan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuutta, kustannuksia ja vaikuttavuutta. Työryhmä on valmistellut palvelujen saatavuutta koskevan kustannusvaikuttavuuden mittariston (KUVA), jota hyödynnetään käynnissä olevissa maakuntaneuvotteluissa. Tiedot ovat nähtävissä THL:n sivuilla. Mittaristo tarkistetaan harjoitusneuvottelujen jälkeen ja se toimii välineenä vuoden 2019 ohjausprosessissa. Mittaristo liittyy myös maakuntatieto-ohjelman poikkihallinnolliseen ohjauksen tietopohjaan.

Pekka Rissanen (THL) kertoi THL:n arviointiraporteista, jotka laaditaan jokaisesta maakunnasta osana STM:n ja maakuntien neuvotteluja. Maakuntien arvioinnissa tarkastellaan KUVA-mittariston lisäksi maakuntien suunnitelmia järjestäjän hallinnon organisoinnista ja toimintavoista, muita raportteja sekä maakuntien sote-valmistelijoiden kanssa käytyjen työpalaverien antia.

Palveluntuottajien korvausmallien ja sopimusten valmistelu jatkuu

Maakunnat asetettavat kaikille palveluntuottajille hallintopäätöksessään yhtenäiset ehdot ja laativat sote-keskusten palveluntuottajille korvausmallit. Maakuntien työn tueksi STM:ssä on toiminut kaksi sote-tuottajien sopimuksia ja korvauksia pohtinutta työryhmää. Sopimusryhmän tuottamat asiakirjamallit ovat luettavissa alueuudistus.fi:ssä. Tuija Kumpulainen (STM) kertoi, että mallit viimeistellään lakimuutosten varmistuttua. Tarkoitus on, että maakunnat jatkavat malliasiakirjojen työstämistä STM:n tuella. 

Raija Volk (STM) kertoi tarkemmin sote-palveluntuottajien korvauksista, jotka ovat osa maakunnan resurssiohjausta. Korvausmallien työstämistä voidaan jatkaa maakuntien työpajoissa, joita järjestetään ensi vuoden alkupuolella. Yhteiset mallit kerätään materiaalipankkiin, jotta ne ovat kaikkien hyödynnettävissä. Suun terveydenhuollon korvaus- ja sopimusmalleja työstetään vielä STM:n johdolla.

Palveluintegraation muutosohjelmalla tuetaan palvelujen yhteensovittamista

Jaana Räsänen (STM) esitteli palveluintegraation muutosohjelman etenemistä. Muutosohjelmalla varmistetaan, että palvelujen järjestäjillä ja tuottajilla on riittävät toimintamallit ja työvälineet palvelujen yhteensovittamiselle. Palvelujen yhteensovittaminen eli integraatio on tärkeä keino palvelujen asiakas-lähtöisyyden ja kustannusvaikuttavuuden varmistamisessa. Ohjelmassa lähdetään liikkelle kärkihankkeissa tuotetuista malleista yhdessä maakuntien kanssa. Tarkoitus on varmistaa hyvin toimintamallien siltaaminen maakuntien palveluihin.

Lisäksi johtoryhmä keskusteli palveluntuottajien roolista korkeakouluopiskelijoiden harjoittelupaikkojen tarjoajana. Marjukka Vallimies-Patomäki ja Eila Mustonen alustivat keskustelua. Tällä hetkellä sote-järjestämislain esitykseen on kirjattu, että julkisen rahoituksen piirissä olevien sote-palveluntuottajien olisi uudessa sote-mallissa tarjottava maksuton harjoittelumahdollisuus alan yliopisto-opiskelijoille. Sama kirjaus halutaan lisätä AMK-opiskelijoista. Asiasta on järjestetty kuulemistilaisuus ja valmistelua jatketaan sen pohjalta. AMK-opiskelijoiden osalta oppilaitosten harjoittelukulut ovat olleet noin 8,3 miljoonaa.

Lisätietoja:

kokouksen puheenjohtaja, ylijohtaja Kirsi Varhila, STM, p. 0295 163 338, [email protected]

Sote-uudistuksen valmistelu