Maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy perustettu

Valtiovarainministeriö 4.7.2017 10.02
Uutinen

Hallitus valtuutti 8.6.2017 ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) perustamaan ICT-palvelukeskusyhtiön tulevien maakuntien käyttöön. Ennen yhtiön siirtymistä maakuntien omistukseen v. 2019 on yhtiö valtio-omisteinen. Perustamisvaiheessa valtio myös rahoittaa sen toiminnan. Kun maakunnat ovat järjestäytyneet, 90 % osakekannasta siirtyy maakunnille loppujen 10%:n jäädessä valtiolle. Yhtiö vastaa perustietotekniikkaan ja yhteisiin tietojärjestelmäpalveluihin (maakuntahallinnon tietojärjestelmät) liittyvien hankkeiden ja hankintojen toteuttamisesta ja niitä tukevasta kehittämisestä ja tarjoaa mm. pakolliset, yhtenäiset järjestelmät jos yhtenäispolitiikka niin edellyttää. Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta toimija on SOTEDIGI-kehittämisyhtiö.

Palvelukeskuksen perustamisen tavoitteena on luoda säästöjä, yhtenäistää toimintatapoja ja tarjota parasta osaamista kaikkien maakuntien käyttöön ja varmistaa tasainen palveluiden laatu kaikissa maakunnissa.

Suunnittelutyötä on tehty yhdessä laajan, koko maan kattavan asiantuntijaverkoston avulla. Toimintojen ja palvelujen ylösrakentaminen jatkuu yhdessä asiantuntijaverkoston ja asiakasneuvottelukunnan kanssa suunnittelemalla vaihtoehtoja ja joista maakunnat pääsevät päättämään yhtiön tulevaisuudesta ja tehtävistä. Tehtävistä ja käyttövelvoitteesta annetaan VM:n asetus.

Alkuvaiheen avainhenkilöiden rekrytointi käynnistyy elokuussa

Palvelukeskusyhtiön rakentuminen on vaiheittaista eikä toiminnan aloittaminen vaadi raskaita investointeja tai henkilöstöä. Myös toimintamalli on kevyt. Ennen maakuntauudistusta yhtiössä työskentelee arviolta alle 20 henkilöä toimien ympäri maata maakuntien organisaatioiden lähellä. Maakuntauudistuksen jälkeen henkilöstön määrä kasvaa maltillisesti. Tämä tieto täsmentyy nk. yhtiön tytäryhtiöksi perustettavan Kasvupalvelujen rakentumisen ja suunnittelun yhteydessä.

Yhtiön hallitukseen on 6/2017 nimetty edustajat sekä valtionhallinnosta että maakunnista. Hallituksen kokoa ja rakennetta voidaan tarkastella uudestaan, kun omistusta siirretään maakunnille.

Hallituksen kokoonpano:

Mirjami Laitinen, verotusneuvos (VM), hallituksen pj

Tiina Pesonen, tietojohtaja (STM)

Harri Eskola, digijohtaja (TEM)

Anna-Mari Ahonen, maakuntajohtaja (Häme)

Pertti Mäkelä, johtaja (HUS tietohallinto)

Juhani Heikka, tietohallintojohtaja, (Pohjois-Pohjanmaa)

Toimitusjohtajan sekä tarvittavien alkuvaiheen avainhenkilöiden rekrytointi käynnistyy elokuussa.
 

Palveluita jo maakuntien väliaikaishallinnolle

Vimana tuottaa ja tarjoaa maakunnille asiantuntija- ja kehityspalveluita sekä hankkii markkinoilta ja yhteistyökumppaneiltaan tarvittavia ohjelmistoja ja muita ratkaisuja. Yhtiön keskeisiä palveluja ovat myös muutokseen liittyvät tukitehtävät sekä palvelujen siirrot.

Vimanan kiireellisin tehtävä on käynnistää maakunnille IT-asiantuntijakilpailutukset sekä tarjota väliaikaishallinnon käyttöön yhteisiä sähköisiä työskentelyalustoja jo vuoden 2017 aikana. Yhtiö ei ratkaise maakuntien muutosvaiheen ICT-palvelujen järjestämistä, mutta palveluihin kuuluu määritellyissä hankkeissa yhteishankintatehtävät kilpailutuksineen.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen, puh. 0295 530 128, mirjami.laitinen(at)vm.fi
tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä, KEHA-keskus, puh. 0295 020 100, heikki.heikkila(at)ely-keskus.fi

Ajankohtaista aluehallintouudistus