FI SV

Opas maakuntien vähemmistökielen ja saamen kielen toimielimille on julkaistu

Oikeusministeriö 17.12.2018 12.42
Uutinen

Nyt julkaistun oppaan tarkoituksena on tarjota vinkkejä ja hyviä toimintatapoja siihen, miten uusi vaikuttamistoimielin voidaan valita ja perustaa. Oppaalla pyritään edistämään sitä, että vaikuttamistoimielimien työ käytännössä myös vaikuttaa. Oppaalla vaikutetaan myös yhdenmukaisten käytäntöjen syntymiseen.

Maakuntalain mukaan maakuntahallituksen on asetettava kielivähemmistön vaikuttamistoimielimen kaksikielisessä maakunnassa ja saamen kielen vaikuttamistoimielimen maakunnassa, johon kuuluu saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluva kunta. Kielivähemmistön vaikuttamistoimielimen jäseniksi tulee valita maakunnan kielivähemmistöön kuuluvia asukkaita edustavia henkilöitä. Maakunnan kielivähemmistöllä tarkoitetaan joko suomen- tai ruotsinkielistä kielivähemmistöä. Saamen kielen vaikuttamistoimielimen jäseniksi valitaan saamenkielisiä asukkaita edustavia henkilöitä.

Opas on laadittu oikeusministeriössä ja työssä on avustanut kaksikielisten maakuntien ja Lapin maakunnan verkosto.

Tutustu oppaasen:

Opas maakunnan vähemmistökielen vaikuttamistoimielimen ja saamen kielen vaikuttamistoimielimen toimintaan (pdf)

Lisätietoja:

kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa, oikeusministeriö, puh. 0295150181, corinna.tammenmaa(at)om.fi