Oma maakunta -kierroksella tuettiin maakuntia uudistuksen toimeenpanon valmistelussa

Valtiovarainministeriö 15.6.2018 12.37
Uutinen

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijat vierailivat loppukevään aikana kaikissa Suomen maakunnissa. Maakunnissa keskustelua herättivät muun muassa maakunnan perustamiseen, valinnanvapauteen ja palvelujen järjestämiseen liittyvät teemat.

Maakunta- ja sote-uudistuksen projektijohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nergin johtaman Oma maakunta -kierroksen tavoitteena oli tukea maakuntia mahdollisimman konkreettisesti uudistuksen toimeenpanon valmistelussa, kunkin alueen tarpeista lähtien. Maakuntavierailut alkoivat Etelä-Pohjanmaan maakunnasta 24. huhtikuuta ja päättyivät Lapin maakuntaan 8. kesäkuuta. 

Nerg kuvailee maakuntatilaisuuksia voimaannuttaviksi tapahtumiksi. 

”Oli hienoa nähdä, kuinka kaikissa maakunnissa työ etenee täydellä vauhdilla huolimatta julkisuudessa käytävästä keskustelusta. Maakuntien viesti on, että tehkää nyt ne päätökset”, kertoo Nerg kokemuksistaan maakuntakierrokselta. 

Maakunnissa pohditaan samoja asioita

Maakuntien tilaisuudet koostuivat kolmesta osiosta: tilannekatsauksesta, kyselytunnista ja työpajoista, joissa uudistuksen eri osa-alueisiin paneuduttiin pintaa syvemmältä. Katsaukset valtakunnalliseen valmistelutilanteeseen saatiin Nergiltä ja aluekohtaiseen valmistelutilanteeseen maakunnan omalta muutosjohtajalta.

Paljon erilaisia kysymyksiä sisältäneiden kyselytuntien teemat valittiin tilaisuuskohtaisesti äänestämällä. Kyselytunnit koettiin kerätyn palautteen perusteella tilaisuuksien antoisimmaksi osioksi – vastauksia saatiin osallistujien mukaan juuri maakunnassa eniten puhuttaneisiin asioihin, jotka olivat usein samoja kaikissa maakunnissa.

Tilaisuuksiin osallistuneita eniten kiinnostaneet teemat liittyivät kaikissa tilaisuuksissa joko

  • maakunnan perustamiseen
  • palvelujen järjestämiseen
  • palvelutuotannon organisointiin tai
  • asiakaslähtöisyyteen, valinnanvapauteen ja integraatioon.

Maakunnan perustamiseen liittyvät kysymykset kohdistuivat erityisesti maakuntien ensimmäisten vuosien rahoitukseen ja muutoskustannuksiin. Vahvan järjestäjän tunnuspiirteisiin ja tehtäviin haettiin selvyyttä. Lisäksi kysyttiin ohjausmekanismeista, seurannasta, ICT-järjestelmistä ja palvelujen tuotantomuodoista. Monialaisen maakunnan palvelujen ja toimintojen integroiminen ja sen johtaminen sekä henkilöstön asema askarruttivat myös maakunnissa.

Oma maakunta -kierroksen tilaisuuksiin osallistui maakunnista yhteensä yli 2750 henkilöä. Kierroksen materiaalit löytyvät Alueuudistus.fi-sivustolta

Lisätietoja: 

Maakuntauudistuksen muutosjohtaja Kari Hakari (VM), puh. 0295530054, kari.hakari(at)vm.fi