FI SV

Oikeuskanslerin lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle toimitettavasta vastineesta

Sosiaali- ja terveysministeriöValtiovarainministeriö 19.6.2018 9.23
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö pyysivät oikeuskanslerilta lausuntoa eduskunnan sosiaali- ja tervesvaliokunnalle toimitettavasta vastineesta.

Oikeuskanslerinvirasto puoltaa sitä, että hallitus voi edetä perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta vastinemenettelyllä. 

Tutustu lausuntoon:

Oikeuskanslerin lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle toimitettavasta vastineesta