Muutos tehdään yhdessä – esimiesten muutosvalmennuksella kohti uutta Satakunnan maakuntaa

5.11.2018 15.26
Uutinen
Muutos tehdään yhdessä – esimiesten muutosvalmennuksella kohti uutta Satakunnan maakuntaa

Satakunnassa maakunta- ja sote-uudistuksen voimaantuloon valmistaudutaan laajalla esimiesten muutosvalmennuksella. Valmennuksen tavoitteena on ollut perehdyttää esimiehiä osallistamisen menetelmiin, muutoksen ymmärtämiseen ja johtamiseen sekä moniammatillisen organisaation johtamiseen.

"Johtajia ja esimiehiä valmennetaan kohtaamaan maakunta- ja sote-uudistuksen tuoma muutos yhteistoiminnallisen johtamisen kautta. Yhteistoiminnallisen johtamisen menetelmässä korostuvat kuunteleminen, osallistaminen ja luottamuksen rakentaminen. Muutosta ei tuoda valmiina työyhteisöön, vaan henkilökunta otetaan mukaan muutoksen tekemiseen ja asioita tehdään yhdessä", kuvaa hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi koulutuksen tavoitteita.

Valmennuksella tuetaan asiakaslähtöisen toimintatavan ja uusien työmenetelmien omaksumista sekä huolehditaan, ettei kukaan jää ilman tukea muutoksessa. Valmennuksen tavoitteena on ollut vahvistaa esimiesten viestinnällisiä valmiuksia, tiedonhankinnan taitoja ja antaa keinoja reagoida rakentavasti muutoskritiikkiin.

"Esimiesten rooli ja vastuu muutoksen läpiviennissä on hyvin merkittävä. Valmennuksessa tarkasteltiin muutosta sekä työyhteisön että yksilön tasolla: miten esimiehenä innostaa ja kannustaa työntekijöitä muutoksen keskellä, miten herättää ja rakentaa luottamusta työyhteisössä sekä miten huomioida muutoksen mukanaan tuoma tunnekirjo työyhteisössä. Haastoimme esimiehet pohtimaan omaa johtajuuttaan ja sen kipupisteitä", kertovat koulutuksen läpiviennistä vastanneet valmentajat Sirkka Salonen-Nummi ja Esko Salmi.

Muutosvalmennuksen ensimmäiseen vaiheeseen osallistui 150 uuteen Satakunnan maakuntaan siirtyvän henkilöstön esimiehistä. Seuraavassa vaiheessa henkilöstö otetaan aidosti mukaan kehittämään ja muuttamaan toimintaansa.

Katso videolta osallistujien kokemuksia valmennuksesta:

Valmennuksen läpiviennistä vastasi Covis Partners Oy. Muutoksen tuen valmennuskokonaisuus on osa Yhteensä sata -hanketta, jota rahoittavat Keva ja Satakunnan sairaanhoitopiiri.

Tutustu tarkemmin Yhteensä sata – Satakunnan maakunta- ja sote-uudistuksen muutoksen tuen hankkeeseen ja muutosvalmennuksen sisältöihin.

Mari Niemi

Hanketoiminnan päällikkö
Satakunnan maakuntauudistus

Hyvät käytännöt