Tutustu Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2018 tilinpäätösarvioon

Valtiovarainministeriö 5.3.2019 10.10
Uutinen

Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2018 tilinpäätösarvio on valmistunut. Kuntatalouden toimintakate heikkeni 3,3 % edellisestä vuodesta.

Manner-Suomen kuntatalouden (kunnat ja kuntayhtymät yhteensä) toimintakate eli nettomenot olivat vuonna 2018 noin -28,4 mrd. euroa. Toimintakate heikkeni 3,3 % edellisestä vuodesta. Vuosikate laski vuonna 2018 noin 2,7 mrd. euroon, mutta heikkeni noin 1,3 mrd. euroa edellisvuodesta.

Vuosikatteen suureen laskuun vaikutti myös se, että verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) ei kasvanut, vaan väheni noin 200 milj. euroa.  Syksyn 2018 kuntatalousohjelman ennusteeseen verrattuna vuosikate oli noin 700 milj. euroa alempi. Kuntatalouden kirjanpidon mukainen tulos oli vain noin 7,5 milj. euroa positiivinen. Lainakanta kasvoi vuoteen 2017 verrattuna noin 1,1 mrd. eurolla 19,5 mrd. euroon.

Lue lisää:

Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2018 tilinpäätösarvio

Tilinpäätösarvion liitteet, taulukot