Maatalouslomituksen tietojärjestelmäsuunnitelmia käsitelty digimuutosohjelman johtoryhmässä

Sosiaali- ja terveysministeriöValtiovarainministeriö 28.9.2018 10.00
Uutinen
Maatalouslomituksen tietojärjestelmäsuunnitelmia käsitelty digimuutosohjelman johtoryhmässä

Digimuutosohjelman johtoryhmä käsitteli kokouksessaan 27.9. maatalouslomituksen tietojärjes-telmistä tehtyä selvitystä, suunnitelmia jatkotoimenpiteiksi ja niiden rahoitusta. Maakunta- ja sote-uudistuksessa maatalouslomitus on siirtymässä maakuntien ja valtion lupa- ja valvontaviras-ton tehtäväksi Maatalousyrittäjien eläkelaitokselta (Mela) ja kunnilta.

Maatalouslomituksen tietojärjestelmiä koskeva selvitys jakaantui viiteen eri työpakettiin: tulevan toimintaympäristön kartoitus, tietojen ja palvelujen kartoitus, tietojärjestelmien toiminnallisten ja teknisten vaatimusten kartoitus, tietojärjestelmäuudistuksen toteutusvaihtoehtojen vertailu sekä esitys tietojärjestelmäuudistuksen toteutustavasta ja etenemisestä.

Selvitystyön tuloksena esitettiin mm. seuraavia linjauksia:

  • Maatalouslomituksen päätöksenteon ICT-valmisteluissa keskitytään siirtymävaiheen järjestelyjen turvaamiseen ja lopullisen ratkaisun toteuttamiseen. Uusi tietojärjestelmä toteutetaan maakuntien yhteisen asianhallintajärjestelmän rinnalle.
  • Yhteiskäyttöisten tietojärjestelmien hankinnassa on otettava huomioon elinkaarikustannukset, joita syntyy mm. integraatioista muihin tietojärjestelmiin. Tekniseltä arkkitehtuuriltaan ratkaisujen tulee olla pitkäaikaisia ja joustavia.
  • Maatalouslomituksen tarjoamisen tietojärjestelmissä hyödynnetään maakuntien käyttöön tulevia geneerisiä tietojärjestelmiä.
  • Lomitusnetti päivitetään vähäisin muutoksin väliaikaiseksi järjestelmäksi Mela:n ympäristössä.

Jatkotoimenpiteinä sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistämässä ELY-keskusten maaseutuyksiköiden päälliköiden, kuntien maatalouslomitusyksiköiden ja maakuntavalmistelijoiden kanssa yhteistyötä viitteellisen maatalouslomituksen toiminta-arkkitehtuurin ja tietovirtojen kuvaamiseksi. Lisäksi käynnistetään yhdessä maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy:n kanssa ICT-hankintaa valmisteleva projekti. Mela ja maakuntavalmistelijat jatkavat Lomitusnetin vähäisten muutosten valmistelua.

Digimuutosohjelman johtoryhmä puolsi kokouksessaan 27.9. määrärahan käyttöoikeuden myöntämistä maatalouslomituksen päätöksenteon tietojärjestelmien valmistelua varten vuosien 2018-2019 ICT-muutosrahoituksesta.

Lue lisää selvityksestä täältä.

Lisätietoja:

digimuutosohjelman johtoryhmän puheenjohtaja, maakuntien digitalisoinnin koordinaattori Tomi Hytönen, p. 029 553 0279, tomi.hytonen(at)vm.fi

maatalouslomituksen tietojärjestelmäselvityksestä lisätietoja antaa erityisasiantuntija Teija Inkilä, p. 029 516 3484, teija.inkila(at)stm.fi

Ajankohtaista aluehallintouudistus reformit