Maakuntien yhteinen arkkitehtuurityö siirtyy seuraavaan vaiheeseen

Valtiovarainministeriö 20.12.2018 12.15
Uutinen

Maakuntien viitearkkitehtuurin ja kokonaisarkkitehtuurin yhteisten osien työstämistä varten perustettu projektiryhmä on päättämässä toimintaansa. Projektiryhmän viimeinen kokous oli tiistaina 18.12. Maakuntien yhteinen arkkitehtuurityö on siirtymässä alkuvuodesta 2019 perustettavalle kokonaisarkkitehtuuriryhmälle sekä jo toiminnassa olevassa maakuntien arkkitehtuuriverkostolle.

Projektiryhmän toimikausi alkoi keväällä 2017. Se on toimikautensa aikana työstänyt kuvauksia maakuntien viitearkkitehtuurin 1. versioon sekä jatkanut syksyllä 2018 viitearkkitehtuurin täydentämisellä ja kokonaisarkkitehtuurin yhteisten osien kuvaamisella. Viitearkkitehtuurin täydennetty versio julkaistaan alkuvuodesta 2019. Kuvausten luonnokset ovat olleet maakuntien käytettävissä heti niiden valmistuttua.   

Arkkitehtuurityön jatkamiseksi on suunniteltu maakuntien kokonaisarkkitehtuuriryhmää, jossa olisi edustettuna maakuntien lisäksi myös palvelukeskusten, ekosysteemien ja sidosryhmien edustajia. Suunnitelmien mukaan ryhmä koordinoisi maakuntien yhteisen arkkitehtuurisisällön suunnittelua ja ottaisi tarvittaessa kantaa myös sidosarkkitehtuureihin, jos ne vaikuttavat hallintamallin piirissä oleviin asioihin. Ryhmä myös käsittelisi hankeaihioita ja kehittämisehdotuksia, joita tuodaan sille käsiteltäväksi ja antaisi näkemyksen arkkitehtuurinmukaisuudesta ohjausryhmän tai maakunnan/ maakuntien pyynnöstä. Ryhmän asettamispäätöstä valmistellaan valtiovarainministeriössä.

Maakuntien arkkitehtuuriverkosto jatkaa toimintaansa. Verkostotapaamisten lisäksi kevääksi on suunniteltu koulutuksia maakuntien arkkitehdeille, muutosjohdolle ja muille valmistelijoille.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Päivi Virtanen, paivi.virtanen(at)vm.fi, p. 029 553 0497

erityisasiantuntija Sanna Vähänen, sanna.vahanen(at)vm.fi, p. 029 553 0012

Ajankohtaista aluehallintouudistus reformit