Maakuntien viitearkkitehtuuri lausuntokierrokselle

Valtiovarainministeriö 27.2.2018 17.25
Tiedote

Maakuntien viitearkkitehtuuri on lähtenyt lausuntokierrokselle. Viitearkkitehtuuria on valmisteltu 5/2017-1/2018 välisellä ajalla, ja sen valmistelu on toteutettu työryhmätyönä valtiovarainministeriön puheenjohtamana.

Maakuntien viitearkkitehtuurissa kuvataan maakuntauudistuksen toimeenpanossa (vuosien 2017­2019 aikana) suunniteltava maakuntien yhteisen vakiintuneen toiminnan tavoitetilan viitearkkitehtuuri 3–5 vuoden aikajänteellä maakuntauudistuksen lainsäädännön valmistumisesta.   Määritelmällisesti viitearkkitehtuurien tarkoituksena on jäsentää ja määrittää ratkaisukokonaisuuden keskeisimmät rakenneosat ottamatta tarkasti kantaa esimerkiksi maakunnan organisaatiorakenteeseen tai muihin suunnittelun tai toteutuksen yksityiskohtiin.

Maakuntien viitearkkitehtuurin tavoitteena on muodostaa maakuntauudistusta tukeva yhteinen käsitys maakuntien palveluiden, niitä toteuttavien prosessien sekä maakunnan organisaatiorajat ylittävien prosessien rajapintojen tavoitetilasta. Tavoitteina on myös

  • muodostaa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tarvitsema yhtenäinen kokonaiskuva maakunnan rakenteista ja toiminnallisuudesta.

  • muodostaa yhtenäinen kuva maakunnan toimintaympäristöstä ja maakunnan prosessien linkittymisestä julkisen hallinnon muihin prosesseihin.

  • suunnitella maakuntien yhdenmukaiset toimintamallit ja näitä tukevat yhteiset palvelut.

  • suunnitella malli maakuntien tiedonhallintakokonaisuudesta ja sen liittymistä julkisen hallinnon muuhun tiedonhallintaan.

  • ottaa asiakkaiden tarpeet huomioon arkkitehtuurin suunnittelussa.

  • tukea viitearkkitehtuurilla kuntia tarjoamalla näkymä niiltä maakuntaan siirtyviin palveluihin.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 2.4.2018.

Linkki suomenkieliseen lausuntopyyntöön:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=77fcdd2f-564a-4bf1-acf9-03826c7d2198&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744

Linkki ruotsinkieliseen lausuntopyyntöön:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=77fcdd2f-564a-4bf1-acf9-03826c7d2198&proposalLanguage=9ff64fe9-04da-4471-9f0c-3f2016e71b4f

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Päivi Virtanen, p. 029 5530497, [email protected]