Anju Asunta:
Maakuntien verkkosivustot luodaan moniammatillisessa yhteistyössä

28.8.2018 9.00
Kolumni
Maakuntien verkkosivustot luodaan moniammatillisessa yhteistyössä

Jos ja kun maakunta- ja sote-uudistuslait hyväksytään eduskunnassa, satojen organisaatioiden tuottamat palvelut keskitetään 18 maakunnan vastuulle. Pessimisti maalailee muutoksesta kauhukuvia, mutta me Makufi-hankkeessa olemme optimisteja: meille muutos on ainutlaatuinen tilaisuus vaihtaa tekniikaltaan ja sisällöltään vanhentuneet verkkosivustot uusiin ja parempiin.

Makufi on maakuntien ICT-palvelukeskus Vimanan, Kuntaliiton ja maakuntien yhteishanke, jossa suunnitellaan verkkosivustokonseptia ja sivupohjia kaikille maakunnille hyödynnettäväksi. Yhteistyö tuo maakunnille kustannussäästöä, sillä hankkeessa nojataan vahvasti ilmaisiin avoimen lähdekoodin Drupal- ja Liferay-järjestelmiin sekä kuntayhteistyössä jo koeponnistettuun Kunta.fi-toimintamalliin.

Rahaakin ratkaisevampi etu on hankkeen mahdollistama moniammatillinen yhteistyö. Eri maakuntien ammattilaiset omine osaamisineen täydentävät toisiaan suunnittelutyössä, ja yhdessä meillä on varaa tarvittaessa hankkia ulkopuolista osaamista mm. tietojärjestelmäratkaisuihin, käyttäjäkokemuksen hallintaan ja palvelumuotoiluun. Etsimme parhaita tulevaisuuden ratkaisuja, joten pyrimme moninaisessa joukossamme luovaan työotteeseen. Tässä joukossa saa ideoida, piirtää ja myös opponoida, sillä siten löydämme yhteisen suunnan.

Rahaakin ratkaisevampi etu on hankkeen mahdollistama moniammatillinen yhteistyö.

Makufi-hankkeessa suunnitellaan yhteisen julkaisujärjestelmän lisäksi suuntaviivoja maakunnille yhteisiin verkkopalvelutarpeisiin. Etsimme muun muassa toimivia ratkaisuja valtakunnallisiin verkkopalveluihin kytkeytymiseen siten, että yhtä tietoa ylläpidettäisiin jatkossa vain yhdessä paikassa ja sitä voitaisiin integraatioiden kautta tuoda esille kaikkiin tarpeellisiin kohtiin. Tärkeää antia saadaan myös Väestörekisterikeskuksen vetämästä Maakuntien yhteiset verkkosisällöt -hankkeesta, missä on palvelumuotoilukeinoin pureuduttu asiakkaiden palvelupolkuihin.

Asiakas on tulevien palveluidemme kuningas. Pyrimme yleisellä tasolla varmistamaan, että maakunnan palveluja koskeva tieto ja niihin liittyvät asiointimahdollisuudet löytyvät verkkosivuilta mahdollisimman helposti. Mobiilikäyttöisyys, saavutettavuus ja monikielisyys huomioidaan toteutuksessa alusta asti. Tavoitteena on sopivissa välietapeissa avata Makufi-ratkaisuja asukkaiden testattavaksi ja kommentoitavaksi, jotta ne toimivat haaveilemallamme tavalla myös käytännössä.

Mobiilikäyttöisyys, saavutettavuus ja monikielisyys huomioidaan toteutuksessa alusta asti.

Verkkopalvelut muodostuvat paitsi verkkosivuista myös niihin kytkeytyvistä asiointipalveluista kuten ajanvarauksesta, hakemusasioista tai vaikkapa lupatuotteiden verkkokaupasta. Makufi-hankkeessa ei ainakaan tässä vaiheessa puututa asiointijärjestelmiin, koska ne liittyvät olennaisesti maakuntakohtaisiin palveluprosessiratkaisuihin.

Maakuntien omaksi työksi jää verkkosivujen tarkempi sisällöntuotanto ja asiointipolkujen viilaus sitä mukaa kun toimintatavat varmistuvat. Tätä työtä kussakin maakunnassa tullaan toteuttamaan tiiviissä yhteistyössä kuntien sote-toimintojen sekä muiden yhdistettävien organisaatioiden kanssa. Jokaiselle maakunnalle jää myös vapaus tehdä sivuistaan oman brändi-ilmeensä mukaiset ja painottaa asioita omien strategisten tavoitteidensa mukaisesti.

Jokaiselle maakunnalle jää vapaus tehdä sivuistaan oman brändi-ilmeensä mukaiset.

Huhtikuussa 2018 aloittaneessa Makufi-hankkeessa kärkimaakuntina toimivat Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Jos saamme eduskunnalta vihreän valon uudistukselle, näissä maakunnissa otettaneen käyttöön ensimmäisiä Makufi-sivustoja jo ensi vuoden aikana. Muut maakunnat kuuluvat niin sanottuun käyttäjäyhteisöön, joka pääsee hyödyntämään kärkimaakuntien työn tuloksia. Jatkossa Makufi tarjoaa koko käyttäjäyhteisölle erinomaisen yhteistyöverkoston, jonka kanssa voi sparrata, kehittyä ja käynnistää seuraavia kehitysprojekteja.

Anju Asunta
Uusimaa 2019 -hankkeen verkkoviestinnän asiantuntija, Makufi-projektityöryhmän puheenjohtaja
etunimi.sukunimi@uusimaa2019.fi, Twitterissä @anjuasunta