Maakuntien tiedonohjausta yhtenäistetään

Valtiovarainministeriö 21.9.2018 16.04
Uutinen

Maakuntien tiedonohjaussuunnitelma ja tiedonohjauksen tavoitetila -projektissa (MAKU-TOS) luodaan maakuntien yhteinen tiedonohjaussuunnitelma ja tiedonohjauksen hallintamalli. Projekti käynnistyi elokuussa ja kestää vuoden 2019 loppuun asti.

Hyvä tiedonhallintatapa edellyttää, että perustettavat maakunnat arvioivat asiakirjojen ja tietojärjestelmiin tallennettujen tietojensa merkitystä lainsäädännön, oman toimintansa ja tutkimuksen tietotarpeiden näkökulmasta. Juuri alkanut MAKU-TOS-projekti luo hyvän pohjan tälle työlle.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2018 tuotetaan alustava maakuntien tiedonohjaussuunnitelma (TOS) ja tiedonhallintamallin runko. Tuloksia tarkennetaan projektin toisessa vaiheessa seuraavana vuonna.

Tiedonohjaus rakentuu yhteistyöllä

MAKU-TOS-projekti on osa valtiovarainministeriön maakuntatieto-ohjelmaa, jossa ohjataan ja koordinoidaan muun muassa tiedonhallinnan kehittämishankkeita osana maakunta- ja sote-uudistusta.

MAKU-TOS-projektissa tehdään yhteistyötä asiantuntijaryhmässä. Asiantuntijatyöryhmää kootaan parhaillaan, ja siihen voi ilmoittautua vielä perjantain 21. syyskuuta aikana.

Asiantuntijatyöryhmän vastuulla on maakuntien yhteisen tiedonohjaussuunnitelmarungon valmistelu. Lisäksi asiantuntijatyöryhmä valmistelee tiedonohjaussuunnitelman kommentoija- ja katselmoijaryhmälle suunnattua viestintää. Molemmissa ryhmissä on laaja edustus eri maakuntien toimijoita.

Projektin vastattava maakuntien tiedonohjauksen tarpeisiin

MAKU-TOS-projektissa laaditaan tiedonohjaussuunnitelman runko, otetaan huomioon maakuntien tehtäviin ja niiden tarjoamiin palveluihin. Maakunnat kuitenkin määrittelevät itse palveluprosessinsa hallintosäännössään.

Yhteisen tiedonohjaussuunnitelman avulla jokainen maakunta saa mallin sille siirtyvistä tehtävistä ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Maakuntien aloittaessa toimintansa käytössä on kaikille yhteinen tiedonohjaussuunnitelman runko, jota maakunnat voivat tarvittaessa päivittää omiin käyttötarkoituksiinsa sopivaksi.

Tiedonohjauksen yhtenäiset toimintamallit

MAKU-TOS-projektissa kehitetään ja edistetään maakuntien tiedonhallintaa siten, että sähköiset käsittelyprosessit tunnistetaan, käsitellään ja hallitaan yhtenäisten luokitusten, tietorakenteiden ja sääntöjen mukaisesti.

Maakuntien yhteisen tiedonohjaussuunnitelman rungon tavoitteena on rakenne, johon maakunnissa käsiteltävät asiat ja asiakirjat liitetään. Yhteinen rakenne edesauttaa muun muassa tehtävien ja palveluiden kuvaamista ja kehittämistä sekä organisaatioiden välistä tiedonsiirtoa. Lisäksi sen hyötyinä ovat muun muassa asianhallinnan aineistojen yhtenäinen muodostaminen sekä rakenne asian- ja tiedonhallinnan raportointia varten.   

Lisätietoja:

Anneli Pekkanen MAKU-TOS-projektipäällikkö anneli.pekkanen(at)ely-keskus.fi
Asiantuntijatyöryhmään ilmoittautumiset: MAKU-TOS-projektin sihteeri Kirsi Paakki, [email protected]