Maakuntien tiedonohjauksen yhtenäistämisen projekti päättyy

Valtiovarainministeriö 13.5.2019 13.44
Uutinen

Maakuntien tiedonohjaussuunnitelma ja tiedonohjauksen tavoitetila -projektissa (MAKU-TOS) luotiin maakuntien yhteistä tiedonohjaussuunnitelmaa ja tiedonohjauksen hallintamallia.

Projektin toinen vaihe alkoi helmikuussa 2019 ja projektin oli tarkoitus kestää vuoden 2019 loppuun asti. Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu lopetettiin 8.3.2019 joten myös MAKU-TOS-projekti päätetään.

Projektin päättäminen, tähän mennessä laaditut tuotokset ja niiden julkaisut hoidetaan 30.6.2019 mennessä.

Työryhmän valmistelemia tuotoksia voidaan hyödyntää myöhemmin asianhallinnan ja tiedonhallinnan kehittämisessä ja toteutuksessa. Projektissa laadittu tiedonohjaussuunnitelma pohjautuu Tiedonohjaussuunnitelman rakenne -suositukseen (JHS 191). Lisäksi työssä huomioitiin maakuntien viitearkkitehtuuri/palvelukartta ja palveluluokitus (JHS 206). 

Projektin lopputuotokset pyritään julkaisemaan YTI-yhteentoimivuusalustalla.

Maakuntien yhteinen tiedonohjaussuunnitelma -projektissa (MAKU-TOS) oli tavoitteena laatia TOS-rakenne, johon maakunnissa käsiteltävät asiat ja asiakirjat liitetään. Yhteisen rakenteen tavoitteena oli edesauttaa mm. tehtävien ja palveluiden kuvaamista ja kehittämistä sekä organisaatioiden välistä tiedonsiirtoa. Lisäksi sen hyötyinä olisivat olleet asianhallinnan aineistojen yhtenäinen muodostaminen sekä rakenne asian- ja tiedonhallinnan raportointia varten.

Kiitämme kaikkia MAKU-TOS-projektiin osallistuneita ja aiheesta kiinnostuneita.

Lisätietoja:

Anneli Pekkanen, MAKU-TOS-projektipäällikkö, [email protected]