Maakuntien sote-valmistelun tilanne esillä sote-johtoryhmässä

Sosiaali- ja terveysministeriö 22.1.2019 7.44
Tiedote

Sote-uudistuksen erillisjohtoryhmä sai maanantaina 21.1. katsauksen palvelutuottajien korvaustyöryhmän tilanteeseen ja maakuntien sote-valmisteluun.

Palveluntuottajien korvausmallit rakentuvat

Raija Volk (STM) esitteli sosiaali- ja terveyskeskusten tuottajakorvauksien valmistelutyötä.

Sote-uudistuksen kansallisessa valmistelussa on laadittu ohjeistuksia ja asiakirjamalleja tulevien maakuntien tueksi. Tuottajakorvauksiin liittyvä ohjeistus on lausunnoilla 15.2.2019 asti, palautetta voi antaa täällä. Tuottajakorvauksista järjestetään työpajoja yhteistyöalueittain maaliskuussa 2019.

Perustettavat maakunnat ohjaavat jatkossa palveluntuottajia ennen kaikkea hallintopäätöksellä. Korvauskäytännöt ovat yksi järjestäjän keskeisistä palveluntuottajien ohjauskeinoista. Korvausmallia rakentaessaan maakunnan on otettava huomioon omat tavoitteensa ja olosuhteensa sekä eri korvaustyyppeihin liittyvät kannustinvaikutukset ja siksi kokonaisuus on tasapainoilua monen eri tekijän ja tavoitteen välillä. Liikkeelle kannattaa lähteä yksinkertaisemmasta mallista, koska järjestelmä on jatkuvasti kehittyvä ja tiedon lisääntyessä, sitä voidaan kehittää.

Katsaus sote-valmisteluun maakunnissa

Sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala Pirkanmaan liitosta piti katsauksen maakuntien sote-valmistelun tilanteesta.

Maakunnilla on ollut erilaisia lähestymistapoja valmistelussaan. Valmistelu on tähdännyt alkuun maakuntahallinnon ja vahvan järjestäjän suunnitteluun. Valtakunnallisessa seurannassa tuotannon uudistaminen ja toimeenpano palveluverkkoineen sekä markkinaselvitykset ovat jääneet vähälle huomiolle. Poikkeuksena tästä ovat STM:n kärkihankkeet, joilla on luotu pohjaa eri elämänkaarimallin mukaisille palvelukokonaisuuksille.

Herralan mukaan jatkossa järjestämisen ja tuotannon valmistelu tulisi eriyttää maakunnissa. Myös tiedolla johtamisen valmistelua on kiihdytettävä ja tietopohja kirjaamisineen on saatava suunniteltua aiemmin ja paremmin yhdenmukaisena käyttöön.

Herralan mukaan maakuntiin on syntynyt historiallisesti katsoen uusi kulttuuri löytää yhteisiä ratkaisuja mm. palvelukokonaisuuksien ja tukipalveluiden tuottamiseksi.

Lisätietoja

ylijohtaja Kirsi Varhila, STM, p. 0295 163 338, [email protected]stm.fi

Sote-uudistuksen valmistelu