Maakuntien rahoituksen ja ohjauksen valmisteluryhmä 14.2.2018

15.2.2018 14.57
Tiedote

Maakuntien rahoituksen ja ohjauksen valmisteluryhmän kokouksessa käsiteltiin mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valmistelemaa maakuntakohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon menoennustemallia, kuntien ja maakuntien rahoituslaskelmien päivityksiä sekä eräitä maakuntien erillisrahoituskysymyksiä.

THL esitteli työn alla olevaa maakuntakohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon menoennustemallia. Mallin pohjana on käytetty valtakunnallista sosiaalimenojen ennustemallia (Some-malli), joka on ollut STM:ssä käytössä ja toiminut mm. kestävyysvajelaskelmien pohjalla. THL on kehittämässä mallia, jotta sillä voitaisiin arvioida maakuntakohtaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaa menokehitystä. Väestön ikääntyminen kasvattaa menoja tulevaisuudessa, mutta lisäksi on huomioitava väestön muut tarvetekijät. Koska nämä tekijät poikkeavat maakunnittain, ne ovat keskeisessä asemassa kun ennustetaan maakuntien tulevia sote-menoja. Lisäksi tulevaisuudessa malliin on mahdollista liittää arviot maakuntien tulevasta rahoituksen kehityksestä.

VM on päivittämässä kuntakohtaiset ja maakuntakohtaiset siirto- ja rahoituslaskelmat vuoden 2019 tasolle. Aiemmat julkaistut laskelmat on tehty vuoden 2017 tasolla. Uudet tiedot pohjautuvat kuntien talousarviokyselyyn vuosille 2018 ja 2019. Kokoksessa käytiin läpi alustavia tuloksia. Laskelmat on tarkoitus julkaista viikon 8 aikana. Huomionarvoista on, että laskelmiin tulee vielä myöhemmin päivityksiä avoinna olevien toimien osalta.

Kokouksessa keskusteltiin myös muutamista liikenne- ja viestintäministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvien momenttien käsittelystä osana maakuntien rahoitusta ja taloushallintoa. Valmistelu näiden osalta jatkuu.

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin korkeakouluopiskelijoiden opiskelijaterveydenhuollon lausunnoille lähtevää esitystä. Työryhmä myös asetti erillisen laskentaryhmän, joka valmistelee kunta -ja maakuntatalouteen liittyviä laskelmia. Työryhmän kokoonpano ja tehtävät vastaavat aiempaa laskentaryhmää. Puheenjohtajana jatkaa Ville Salonen (VM).

Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran 28.2.2018

Lisätietoja:

Valmisteluryhmän pj., finanssineuvos Tanja Rantanen, p. 02955 30338

Maakuntauudistuksen valmistelu