Maakuntien palvelukokonaisuuksista sanalliset kuvaukset

21.6.2018 13.56
Uutinen
Maakuntien palvelukokonaisuuksista sanalliset kuvaukset

Maakuntauudistusta valmistelevien ryhmien tueksi on valmistumassa sanalliset kuvaukset maakuntien palvelukokonaisuuksista. Kuvaukset selventävät tulevien maakuntien palveluja myös kansalaisille ja yhteistyötahoille.

Maakuntien palvelukokonaisuuksien sanalliset kuvaukset selventävät keväällä 2017 valmistuneita palvelukokonaisuuksien kaaviokuvaesityksiä. Palvelukokonaisuuksien taustalla on substanssilainsäädäntö, ja ne muodostuvat maakunnalle yhden tai useamman lainsäädännön perusteella säädetyistä tehtävistä.

"Palvelukokonaisuuksien sanallisilla kuvauksilla pyritään kertomaan maakuntien palveluiden sisällöstä selkeällä ja yhtenäisellä tavalla. Avasimme palvelukokonaisuuksien tavoitteita ja keinoja saavuttaa ne ihan käytännön työtehtävien tasolla ja asiakkaiden näkökulmasta. Myös palvelukokonaisuuden asiakkaita, tuotteita ja yksittäisiä palveluita on pyritty yksilöimään tarkemmin", kertoo Iskukykyiset palvelut -ohjelman ohjelmapäällikkö Päivi Blinnikka.

"Asiakkaiden näkökulmasta palvelutarpeet eivät pysähdy maakuntien rajoille, joten kuvasimme palvelujen liittymä- ja rajapintoja maakunnan omien ja muiden organisaatioiden palvelujen kanssa sekä teimme ehdotuksia siitä, kuinka maakunnan sisäinen yhteistyö näiden palvelujen asiakaslähtöiseksi tuottamiseksi kannattaisi järjestää."

Tällä hetkellä sanalliset kuvaukset ovat valmiina seuraavista palvelukokonaisuuksista:

Palvelukuvaukset on työstänyt maakuntavalmistelun Tiekartan palvelut -työryhmä yhteistyössä ministeriöiden ja alueellisten asiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja palvelukokonaisuuksista:

Ohjelmapäällikkö Päivi Blinnikka, p. 0295 021 377, paivi.blinnikka@ely-keskus.fi

Ajankohtaista