Maakuntien koetalousarvioiden laatiminen on aloitettu

Valtiovarainministeriö 21.9.2018 15.50
Uutinen

Maakuntien ohjauksen simulointi jatkuu maakuntien koetalousarvioiden laadinnalla.

Maakunnat harjoittelevat talousarvion laatimista ensimmäisen kerran syksyllä 2018. Koetalousarvion avulla maakunnat harjoittelevat ja kehittävät talousarvioprosessiaan. Koetalousarvio laaditaan vuodelle 2021, mutta samalla laaditaan suunnitelma myös vuosille 2022 ja 2023. Koetalousarvio on tarkoitus laatia myös syksyllä 2019, mutta tällöin arvion tarkkuustaso tulee olemaan lähellä varsinaisen talousarvion laadinnan tarkkuutta.

Koetalousarvion laadinnan tarkoituksena on lisätä tietoa maakunnan rahoituksen riittävyydestä, organisaatioratkaisujen vaikutuksista talouteen sekä toiminnan sopeutustarpeista. Tarkoituksena on myös parantaa valmistelun tietopohjaa maakunnassa. Koetalousarvion pohjalta voidaan myös muodostaa valtionhallinnon ja maakunnan yhteinen näkemys maakunnan taloudellisesta tilanteesta ja sopeuttamistarpeista.

Koetalousarvion yhteydessä kerätään loka-marraskuun aikana maakuntien arviot uudistukseen liittyvistä taloudellisista riskeistä. Talouden riskitarkastelujen avulla on tarkoitus tunnistaa uudistuksen aloitusvaiheeseen kohdistuvia muutoksesta aiheutuvia kustannuksia sekä muita talouden riskejä.

Maakuntien talouden ja ohjauksen simulointi sekä koetalousarvio

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Miia Kiviluoto, puh. 02955 30447, miia.kiviluoto(at)vm.fi
Finanssineuvos Teemu Eriksson, puh. 02955 30177, teemu.eriksson(at)vm.fi
Finanssineuvos Ville-Veikko Ahonen, puh. 02955 30066, ville-veikko.ahonen(at)vm.fi