Pasi Pohjola:
Maakuntien ja STM:n neuvotteluissa luotiin yhteinen näkymä sote-palveluihin

Sosiaali- ja terveysministeriö 30.11.2018 11.02
Kolumni

Maakuntien ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteisissä neuvottelupöydissä on rakennettu syksyn ajan sote-palvelujen tilannekuvaa ja tulevaisuudennäkymää. Uudessa sote-mallissa maakunta järjestäisi palvelut ja valtio ohjaisi kokonaisuutta, joten tiivistä vuorovaikutusta tarvitaan nyt ja jatkossa.

Loka-marraskuussa käyty neuvottelukierros oli toinen harjoitus tulevaan yhteistyömalliin, jossa valtio ja jokainen maakunta käyvät vuosittain neuvottelut palvelujen kehittämisestä ja rahoituksesta. Koimme STM:ssä harjoituksen erittäin hyödylliseksi, ja on ollut ilo havaita, että maakunnat kokivat samoin.

Palvelurakenne kaipaa uudistamista

Tärkeimpiä teemoja neuvotteluissa olivat palvelurakenteen muutostarpeet sekä palvelujen yhteensovittaminen ja kustannukset. Kuntien järjestämät peruspalvelut eivät tällä hetkellä vastaa kaikilta osin väestön palvelutarpeeseen, mikä näkyy esimerkiksi siten, että päivystystä käytetään paikoitellen runsaasti ja potilaita hoidetaan turhan paljon sairaaloissa. Seurauksena myös kulut nousevat.

Kun palvelut kootaan suurempien alueiden eli maakuntien vastuulle, voidaan näihin kysymyksiin puuttua tehokkaammin. Neuvotteluissa erilaisia ratkaisukeinoja käytiin yhdessä läpi.

Toisinaan keskustelun näkökulma pyrki lipsumaan palvelujen järjestämisestä tuotannon puolelle, vaikka kaiken kaikkiaan maakunnat hahmottavat järjestämistehtävän yhä paremmin. Maakuntien tueksi valmistellaan parhaillaan koontia, joka sisältää selvennetyt kuvaukset järjestämisen ja tuotannon erottamisesta sekä palvelutuotannon ohjauskeinoista.

Monialaisessa maakunnassa nähdään yli sektorirajojen

Käsittelimme monen maakunnan kanssa teemoja, jotka kytkeytyvät selvästi eri ministeriöiden tehtäväaloihin. Esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä merkittävää roolia näyttelevät sekä sote-palvelut, työllisyyspalvelut että koulutus. Monialainen maakunta on uusi mahdollisuus nähdä tehtäväalojen yli ja kehittää kansalaisten palveluja kokonaisuutena.

Maakuntien on luotava tiiviit yhteydet myös kunnille jääviin palveluihin, kuten koulutukseen ja varhaiskasvatukseen, sekä järjestöihin. Maakunnan ja kunnan välinen yhteistyö nousikin esiin lähes kaikissa neuvotteluissa. Yhteistyötarve korostuu erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Sote-neuvottelut antavat hyvät eväät edetä kohti valtioneuvoston ja maakuntien yhteisiä toiminnan ja talouden neuvottelupäiviä, jotka järjestetään ensi keväänä. Neuvottelupäivillä tarkastellaan maakunnan toimintaa ja taloutta kokonaisuutena, ilman ministeriöiden sektorirajoja.

Tunnelma on odottava

Syksyn sote-neuvottelukierros antoi meille todella tärkeää oppia tulevaan. Yhdessä todettiin muun muassa se, että neuvottelujen tietopohjan sisältöä ja esitysmuotoa on tärkeää kehittää ja parantaa. Jatkossa myös maakuntien omat näkemykset otetaan entistä vahvemmin huomioon jo neuvottelujen valmisteluvaiheessa.

Syksyn neuvottelujen yhteenveto ja maakuntakohtaiset neuvottelupöytäkirjat julkaistaan joulukuussa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatimat maakuntien arviointiraportit ovat luettavissa THL:n sivuilla.

Vaikka maakunnat ovat erilaisia ja eri kokoisia, on jokainen alue vienyt maakunta- ja sote-valmistelua sinnikkäästi eteenpäin uudistuksen epävarmuuksista huolimatta. Nyt odotetaan lainsäädännön ratkeamista, jotta hyvää kehitystyötä päästäisiin jatkamaan.

Pasi Pohjola
johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Lue lisää