Maakuntien ICT-tilannekuvan seurantakohteiden määrittely etenee

Valtiovarainministeriö 26.10.2018 10.01
Uutinen

Maakunta- ja sote-uudistuksen digimuutosohjelman johtoryhmän kokouksessa 25.10. käsiteltiin maakuntien ja valtion välisessä neuvottelumenettelyssä tarvittavaa ICT-tilannekuvaa ja siihen maakunnilta tarvittavia tietoja. Neuvottelumenettelyn reunaehdot on määritelty eduskunnan käsittelyssä olevassa maakuntalaissa. Neuvottelu tukee valtioneuvoston päätöksentekoa julkisen talouden suunnitelman tekemiseksi.

Maakunnittainen ICT-tilannekuva tarjoaa mahdollisuuden maakuntien talouden ja toiminnan arvioimiseen ja maakuntien keskinäiseen vertailuun. Tietopohja hyödyttää maakuntien sisäistä ohjausta sekä jatkuvaa valtakunnallista maakuntien seuranta-, vuorovaikutus- ja ohjausprosessia. Tilannekuvan raportointijärjestelmä tarjoaa maakuntien arviointi- ja vertailutiedon yhteen avoimeen näkymään, joka on niin ministeriöiden, maakuntien kuin muidenkin maakuntien ohjaukseen kytkeytyvien sidosryhmien vapaasti hyödynnettävissä tietosuojakysymykset huomioiden.

Johtoryhmässä esitellyn suunnitelman mukaan ICT-tilannekuvan keskeisiä seurantakohteita olisivat palveluluokittelu ja palvelukokonaisuus. Palvelukokonaisuus jakaantuu seuraaviin osiin:

  • strategia

toiminnan vaatimukset ja tavoitteet

digitalisaatiota edistävät toimenpiteet

  • mittarit

maakunnan digitalisoitumisen aste

yhteisten palveluiden käyttöaste, kustannukset ja asiakastyytyväisyys

  • palveluiden kehittämistiedot

hankesalkku

aikataulu

hyödyt

kustannukset

arkkitehtuurinmukaisuus

maakuntien yhteistyö

  • palveluiden tuotantotiedot

tietojärjestelmät/ tietovarannot

Johtoryhmässä keskusteltiin tarkasteltavasta ajanjaksosta ja kohteista sekä tarvittavasta tarkkuustasosta. Keskustelussa nostettiin esille, että yhteisiä kehittämiskohteita ja digitalisoinnin edistämisen toimenpiteitä on tärkeää seurata.  Puheenvuoroissa todettiin myös, että palveluiden tuotantotiedot on perusteltua kerätä lähtötilanteen kartoittamiseksi.

ICT-tilannekuvien keruu maakunnista ajoittuu marras-joulukuulle 2018. Tietojen analysointia tehdään digimuutosohjelmassa joulukuun aikana, ja valtioneuvoston yhteinen analyysi suoritetaan tammikuussa 2019. Neuvottelumenettely maakuntien ja valtion välillä käydään maalis-huhtikuussa 2019.

Lisätietoja:

digimuutosohjelman johtoryhmän puheenjohtaja, maakuntien digitalisoinnin koordinaattori Tomi Hytönen, p. 029 55 30279, tomi.hytonen(at)vm.fi

maakuntien ICT-tilannekuvaselvityksestä lisätietoja antaa tietohallintoneuvos Tuija Kuusisto, p. 029 55 30121, tuija.kuusisto(at)vm.fi

Ajankohtaista aluehallintouudistus reformit