Maakuntien ICT-palvelukeskus Vimanan asiakasneuvottelukunta koolla ensimmäistä kertaa

6.11.2017 16.47
Tiedote
Maakuntien ICT-palvelukeskus Vimanan asiakasneuvottelukunta koolla ensimmäistä kertaa

Hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitisen mukaan asiakasneuvottelukunnan roolista ja tehtävistä on kirjattu sekä liiketoimintasuunnitelmaan että yhtiöjärjestysluonnokseen. Maakuntien asiantuntemuksen ja ohjauksen kuuleminen on yhtiön ja sen palvelujen kehittämisen kannalta välttämätöntä: yhteistyön toivotaankin olevan kiinteää ja aktiivista. Kokouksessa asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimitetyn Toni Suihkon (Etelä-Karjala) mukaan yhteistyö nähdään tärkeänä ja siihen tullaan maakunnista sitoutumaan.

Puheenjohtajan lisäksi asiakasneuvottelukunta nimesi varapuheenjohtajaksi myöhemmin nimettävän edustajan Uudeltamaalta sekä sihteeriksi Mika Ålanderin Pohjois-Savosta. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat maakuntia henkilöjäseninä.

Asiakasneuvottelukunnan toimikausi jatkuu nykyisen toimikausi alkamisajankohdasta johtuen vuoden 2018 loppuun saakka.

Kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti Vimanan ja asiakasneuvottelukunnan tehtävistä ja rooleista. Yhteistyö ja tiedonvaihto koettiin välttämättömänä, jotta voidaan varmistaa turvallinen siirtymä maakuntamalliin ja päällekkäisyyksiä välttäen. Seuraavaa asiakasneuvottelukunnan kokousta suunniteltiin järjestettäväksi jo parin kuukauden päähän ja tarvittaviin kehittämisryhmien työskentelyihin luvattiin edustajat.

Asetusluonnoksessa nk. käyttövelvoitteen piiriin tulevat palvelut

Tilaisuudessa puhuneen Digimuutoksen hanketoimiston projektipäälikkö Tomi Hytösen (VM) mukaan Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti lähtökohtana on, että Vimana Oy tuottaa maakunnille maakuntien yhtenäispolitiikan edellyttämät palvelut/järjestelmät.  Yhtiön on keskityttävä perustietotekniikka-asioihin toimittamalla valtakunnallisesti yhteisiä  järjestelmiä. SoteDigin roolina tulee olemaan palvelujen kehittäminen. Yhtiöt toimivat kuitenkin kiinteässä yhteistyössä nk. sisarsidosryhmäyksikkönä. Vimanan tytäryhtiönä tullee lisäksi toimimaan Kasvupalvelut Oy, jonka osalta on parhaillaan käynnissä perustamisen liittyvät valmistelut.

Yhtiöiden palvelutarjonta ja omistus on jatkossa merkittäviltä osin maakunnilla. Vimana Oy:tä koskevan lakiesityksen voimaantulosäännöksen mukaisesti omistus siirtyy vuonna 2020 90 %:sti maakunnille lopun 10 %:n jäädessä valtiolle. Valtiolle jäävällä omistusosuudella varmistetaan valtion ja palvelukeskusyhtiön inhouse-suhde. Vimanasta käytetään valtakunnallisena palveluyhtiönä termiä erityistehtäväyhtiö.

Asetusluonnos ja siinä kuvatun käyttövelvoitteen osalta todettiin, että se vaatii taustalle vielä täsmällisen perustelumuistion. Sitä ollaan parhaillaan työstämässä.

Keskittämisen kautta haetaan kustannustehokkuutta sekä tuottavuutta Vimanan tuottaessa tulevaisuudessa 18 maakunnan yhteiset palvelut.

Palveluaihioiden esisuunnittelu käynnissä

KEHA-keskuksen tietohallintojohtaja Heikki Heikkilän mukaan yhteisen ymmärryksen luomiseksi sekä palvelujen ja tietojärjestelmien lyhyen sekä pitkän aikavälin tavoitetilasta on 9/2017 käynnistynyt esisuunnitteluvaihe. Suunnittelua tehdään parasta aikaa seuraavien aihion ympärillä; asianhallintajärjestelmät, käyttäjä- ja käyttövaltuushallinta, tietoliikennejärjestelyt, digitaalinen työympäristö, perustietotekniikan järjestelyt ja hankinnat sekä talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät. Myös suomi.fi palvelujen käyttöönotto on ollut keskusteluissa mukana. 

Tarvittaessa aihiot projektoidaan Vimanan toimesta.

Ensimmäinen ViVa-palvelu käyttöön kuluvan vuoden aikana

Vimana Oy:n hankinta- ja lakiasiainjohtaja Satu Ylisiurua-Hemminki kertoi palvelujen käynnistyvän vaiheittain. Tiimityöympäristön pilottikäyttö on kuitenkin käynnistymässä jo marraskuun aikana ViVa-palveluna. Tavoitteena on, että palvelu on pilottikäyttäjillä valmiina vuoden 2017 lopussa. Muiden, esiselvityksen tuloksena syntyneiden palveluaihioiden käynnistysprojektit alkavat vuoden 2018 alussa. Suunnittelussa, toteutuksessa, testauksessa ja käyttöönotossa tulee olemaan mukana vahva asiakkaiden edustus, Ylisiurua-Hemminki toteaa.

Yrityksen toimitusjohtajan, tuotantojohtajan sekä ICT-projektipäälliköiden rekrytoinnit ovat parhaillaan työn alla.

Lisätietoja:

Asiakasneuvottelukunnan puheenjohtaja Toni Suihko, toni.suihko(at)eksote.fi
Vimana Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen, mirjami.laitinen(at)vm.fi 

Maakuntauudistuksen valmistelu