Maakuntien digiyhtenäispolitiikka lausuntokierrokselle

Valtiovarainministeriö 13.4.2018 12.34
Tiedote
Maakuntien digiyhtenäispolitiikka lausuntokierrokselle

Maakuntien digiyhtenäispolitiikkaa ja sen toimeenpanosuunnitelmaa käsittelevä asiakirja on lähtenyt lausuntokierrokselle. Asiakirjaa on valmisteltu marraskuusta 2017 lähtien, ja valmistelun aikana on haastateltu aihepiiristä yli 60 sidosryhmän edustajaa.

Asiakirjassa linjataan maakuntien digi-ohjauksen periaatteet. Se myös kuvaa valtio- ja maakuntatoimijoiden rooleja ja vastuita sekä merkittävimmät toimenpiteet vuosina 2018-2022 maakuntien digitalisoitumisen edistämiseksi.

Maakuntien digi-ohjaus asettaa yleisen ja yhteisen suunnan maakuntien digitalisoitumiselle ja tietojen yhteiselle hyödyntämiselle. Se toimii maakuntien ja maakuntien digitalisoitumiseen liittyvien valtiotoimijoiden digipalvelujen ekosysteemin perustana sekä innovatiivisten hankkeiden ja hankintojen vauhdittajana. Digi-ohjaus myös seuraa julkisen hallinnon ICT-ohjauksen osana, että maakuntien digipalvelut hyödyntävät kansallisia yhteisiä ratkaisuja ja että ne ovat kokonaistaloudellisesti edullisia ja niihin liittyvät mahdollisesti laajentuvat tarpeet on huomioitu jo palveluja kehitettäessä.

Tämän lausuntokierroksen yhteydessä kerättävän palautteen perusteella digiyhtenäispolitiikan luonnos päivitetään valtioneuvostolle esitettäväksi periaatepäätökseksi. Digiyhtenäispolitiikan päivitystarvetta on arvioitava vuosittain.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15.5.2018.

Suomenkielinen lausuntopyyntö löytyy täältä.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Tuija Kuusisto, p. 029 553 0121, tuija.kuusisto(a)vm.fi

aluehallintouudistus