FI SV

Maakuntien digitalisoinnin perusteet –asiakirja julkaistu

Valtiovarainministeriö 15.8.2018 13.17
Tiedote
Maakuntien digitalisoinnin perusteet –asiakirja julkaistu

Valtiovarainministeriö on julkaissut Maakuntien digitalisoinnin perusteet –asiakirjan. Asiakirja liittyy digiohjauspolitiikan kokonaisuuteen, jota on valmisteltu kesästä 2017 lähtien.

Asiakirjassa on kuvattu maakuntien digitalisoinnin periaatteet, toimijat ja niiden tehtävät tavoitetilassa 2020 sekä yhteisesti noudatettavia toimintaprosesseja ja menetelmiä. Näitä ovat maakuntien digiyhtiöiden ohjaus, hankehallinta, arkkitehtuuriohjaus sekä riskienhallinta ja ICT-varautuminen. Asiakirjassa on lisäksi maakuntien yhteisten kansallisten digipalveluiden tiekartta ja kuvauksia keskeisistä tietovarannoista sekä strategisiin kyvykkyyksiin liittyviä kehitystoimenpiteitä.

Asiakirjan valmistelussa on hyödynnetty laajaa haastattelukierrosta sekä lausuntokierrokselta saatuja palautteita. Haastattelukierroksen antia on koottu asiakirjan liitteeseen kaksi, jossa esitellään digiohjauspolitiikkaan kohdistettuja odotuksia ja vaatimuksia. Haastattelujen laaja yhteenveto löytyy täältä.

Digiohjauspolitiikan työstöä jatketaan syksyn aikana laajassa yhteistyössä kohdentaen valmistelua neuvottelumenettelyssä tarvittaviin digiasioita koskeviin tietoihin.

Maakuntien digitalisoinnin perusteet

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Tuija Kuusisto, p. 029 553 0121, tuija.kuusisto(at)vm.fi

Ajankohtaista aluehallintouudistus reformit