FI SV

Maakuntien alustavat tilavuokrat julki – tilakustannukset noin 10 % kaikista menoista

16.5.2018 14.00
Tiedote
Maakuntien alustavat tilavuokrat julki – tilakustannukset noin 10 % kaikista menoista

Maakuntien tilakeskus on tänään toimittanut maakunnille alustavat tilavuokrat vuodesta 2020 alkaen. Yhteensä arvioitu vuokrasumma maakuntauudistuksen ensimmäisenä vuonna on noin 1,9 miljardia euroa, ja se koostuu noin 10 000 vuokrasopimuksesta. Vuokralukujen avulla maakunnat voivat suunnitella tulevia palveluverkkojaan yhdenmukaisen tiedon perusteella.

Maakunnat vuokraavat kaikki tarvitsemansa kiinteistöt – perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen sekä sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien tilat – Maakuntien tilakeskus Oy:ltä vuoden 2020 alusta lähtien. Tilakeskus on tänään toimittanut maakunnille ensimmäiset tiedot alustavista vuokrista.

Yhteenlasketut tilavuokrat ovat vuonna 2020 noin 1,9 miljardia euroa ja ne koostuvat noin 10 000 yksittäisestä vuokrasopimuksesta. Maakuntien käyttöön tuleva kokonaistilamäärä on alkuvaiheessa noin 10,5 miljoonaa neliömetriä.

”Sekä tilamäärä että alustava vuokrakustannus vastaavat varsin hyvin jo valmistelutyön aikana arvioituja suuruusluokkia. Tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun maakunnat saavat käyttöönsä omat, kohdekohtaisilla tiedoilla lasketut luvut”, Maakuntien tilakeskuksen toimitusjohtaja Olavi Hiekka kertoo.

Maakuntien tilakeskus vuokraa maakunnille tilat, jotka siirtyvät sen omistukseen nykyisiltä sairaanhoito- ja erityishuoltopiireiltä. Lisäksi se edelleenvuokraa maakunnille niiden käyttöön tulevat kuntien, valtion ja muiden kiinteistönomistajien tilat. Tilakeskus siirtyy maakuntien omistukseen vuoteen 2020 mennessä ja tavoittelee toiminnassaan maltillista tulostasoa, jolla se kykenee huolehtimaan vastuistaan, kantamaan omaisuuteen liittyvät riskit, kehittämään toimintaansa ja ollakseen uskottava rahoitusmarkkinoilla.

”Vuokrajärjestelmän ytimessä on tilakustannusten ennustettavuus ja tasapuolisuus. Kuntien omistamat tilat vuokraamme maakuntien käyttöön valtioneuvoston asetuksen mukaisesti kolmen vuoden ajaksi yhden vuoden jatko-optiolla. Omien tilojemme vuokrakustannuksiin vaikuttavat voimakkaasti nykyisten sairaanhoitopiirien sairaalainvestoinnit, joita on jo käynnissä tai suunnitteilla noin 5 miljardin euron arvosta. Investoinnit parantavat huomattavasti Suomen sairaalakiinteistöjen toiminnallisuutta sekä teknistä kuntoa ja samalla osasta vanhoja tiloja voidaan luopua”, asiakkuusjohtaja Mikko Hollmén sanoo.

Maakuntien tilakeskuksen omistamien tilojen alustava vuokrasumma nousee investointien vaikutuksesta vuoden 2020 noin 800 miljoonasta eurosta vuoden 2024 noin 1,1 miljardiin euroon. Edelleenvuokrattavien tilojen osuus kokonaisuudesta on noin 1,1 miljardia euroa vuodessa ainakin vuoteen 2023 alkuun saakka.

”Tilavuokrat muodostavat noin 10 prosentin osuuden maakuntien kokonaisbudjeteista. Koska tilakustannuksia ei aiemmin ole laskettu maakuntatasolla ja käytännöt ovat vaihdelleet, kattavaa yksiselitteistä vertailutietoa nykytilanteeseen ei ole. Vuokrajärjestelmän myötä maakunnat pääsevät arvioimaan ja käsittelemään tilakustannuksia yhdenmukaisesti osana valmistelutyötään ja päätöksentekoaan. Maakunnat päättävät palveluverkostaan ja tiloistaan itsenäisesti, me tilakeskuksessa tarjoamme niiden käyttöön turvalliset ja tehokkaat tilat sekä asiantuntijapalveluita tilankäytön tehokkuuden kehittämiseen”, Olavi Hiekka sanoo.

Kuntakohtaiset vuokralaskelmat maakuntien käyttöön siirtyvistä tiloista toimitetaan kuntiin, kun valtioneuvoston asetus on valmistunut. Valtiovarainministeriö järjestää asetukseen liittyen kuulemistilaisuuden, jonka perusteella asetukseen saattaa tulla vielä muutoksia.

Alustavat vuokrat maakunnittain 2020 

 • Etelä-Karjala                       40,1 Me
 • Etelä-Pohjanmaa                72,7 Me
 • Etelä-Savo                          67,0 Me
 • Kainuu                                26,0 Me
 • Kanta-Häme                       55,6 Me
 • Keski-Pohjanmaa               26,8 Me
 • Keski-Suomi                       101,7 Me
 • Kymenlaakso                      61,7 Me
 • Lappi                                   64,0 Me
 • Pirkanmaa                          193,7 Me
 • Pohjanmaa                         65,3 Me
 • Pohjois-Karjala                   64,2 Me
 • Pohjois-Pohjanmaa            139,5 Me
 • Pohjois-Savo                       112,4 Me
 • Päijät-Häme                        61,7 Me
 • Satakunta                           77,7 Me
 • Uusimaa                             463,3 Me
 • Varsinais-Suomi                 190,9 Me

Käynnissä olevat suurimmat investoinnit *) 

Maakunta ja

sairaanhoitopiiri

Hanke

Kokonaiskustannukset,

Me

Keski-Suomi

KSSHP

Keski-Suomen Sairaala Nova

500

Uusimaa

HUS

Meilahti Siltasairaala

290

Pirkanmaa

PSHP

Tays Uudistamisohjelma 2020 - etupihahanke

245

Varsinais-Suomi

VSSHP

T3-hanke

185

Kainuu

KAISHP

Kainuun Uusi Sairaala

155

Pohjois-Savo

PSSHP

Uusi Sydän

150

Pohjanmaa

VSHP

H-uudisrakennus

130

Päijät-Häme

PHSHP

RV 7 uudisrakennus

120

Kymenlaakso

Carea

Carea-Sairaala - peruskorjaus

95

Pohjois-Pohjanmaa

PPSHP

Ydinsairaalan 1. vaihe

85

Pohjois-Pohjanmaa

PPSHP

Lasten ja naisten sairaala

75

Etelä-Pohjanmaa

EPSHP

Kantasairaalan saneeraus 2018-2023

70

Kymenlaakso

Carea

Ratamo-keskus

60

*) Tiedot perustuvat sairaanhoitopiirien itsensä ilmoittamiin lukuihin. Luvut sisältävät myös hankkeelle kohdistettuja laite- ja ict-investointeja

Tutustu tarkemmin: 

Maakuntien vuokralaskelmia koskeva aineisto on ladattavissa kokonaisuudessaan liitteissä: 

Katso myös video vuokralaskennan perusteista. Videon salasana: maakunta

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Olavi Hiekka, Maakuntien tilakeskus Oy, puh. 040 025 2394, olavi.hiekka(at)maakuntientilakeskus.fi