Maakuntauudistuksen viestintäryhmän kokoustiedote 7.6.2017

Valtiovarainministeriö 9.6.2017 7.58
Tiedote

Maakuntauudistuksen viestintäryhmä käsitteli 7.6. järjestetyssä kokouksessaan maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen yhteistä viestintäsuunnitelmaa, maakuntavaalien viestintää sekä viestintäryhmien yhdistämistä.

Viestintäryhmän puheenjohtaja Thomas Sund esitteli kokouksessa maakunta- ja soteuudistuksen viestintäsuunnitelman, joka ohjaa jatkossa reformin viestintää. Merkittävä muutos aiempaan on viestinnän koordinoinnin muuttuminen: jatkossa viestinnän koordinoinnista vastaa valtiovarainministeriö.

Viestintäryhmässä käytiin keskustelua muun muassa viestinnän roolituksesta ja viestinnän vaiheistuksesta. Viestintäsuunnitelmaa täsmennetään kokouksessa esille tulleiden kommenttien pohjalta. Täsmennettynä viestintäsuunnitelma tullaan seuraavaksi käsittelemään 13.6. projektiryhmässä.

Maakuntavaalien viestinnän suunnittelu työn alle

Kokouksessa käytiin yleiskeskustelu tammikuussa 2018 järjestettävien maakuntavaalien viestinnästä. Tavoitteena on, että kaikkien maakuntavaaleihin liittyvien organisaatioiden tekemiset saadaan sovitettua yhteen niin, että ne tukevat toinen toistaan. Oikeusministeriö vastaa vaalien toimittamisesta ja siihen liittyvästä viestinnästä. Kunta- ja maakuntademokratian kehittäminen valtiolla kuuluu VM:lle.

Myös muut yhteistyökumppanit voivat tukea vaaliviestintää omalta osaltaan.

Uusi viestintäryhmä aloittaa työnsä elokuussa

Runkosuunnitelma ohjaa jatkossa valtioneuvostossa maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen toimeenpanoa ja sen sektorikohtaisten tarkempien suunnitelmien laadintaa. Maakunta- ja sote-uudistusta viedään jatkossa eteenpäin entistä enemmän samalla raiteella: reformin projektiryhmät tullaan yhdistämään. Myös viestintäryhmät yhdistetään.

Kokouksessa käytiin yleiskeskustelu siitä, keitä tulevassa viestintäryhmässä tulisi olla mukana. Pääsääntönä tulee olemaan se, että ministeriöiden roolia pienennetään ja maakuntien roolia kasvatetaan. Viestintäryhmään ehdotettiin edustusta myös toimeenpanon puolelta.

Ehdotuksia ryhmän kokoonpanosta toivotaan toimitettavan viestintäryhmän puheenjohtaja Thomas Sundille 14. kesäkuuta mennessä.

Tukea maakuntien verkkosivuprojekteille

Jari Seppälä Kuntaliitosta kertoi maakuntaviestijöille suunnatusta 15.6. tapaamisesta. Tilaisuuden tarkoituksena on valottaa sitä pohjatyötä, mitä tulevien maakuntien verkkopalvelujen tueksi on tehty ja keskustella siitä, miten tätä pohjaa voidaan hyödyntää verkkosivustojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Ajatuksena on rakentaa yhteistyötä valtakunnallisella tasolla: tilaisuudessa tarkastellaan erityisesti Suomi.fi-palvelun mahdollisuuksia maakuntien verkkosivuratkaisuissa.

Kokouksessa nostettiin myös esiin suositus viestinnän organisoinnista tulevissa maakunnissa. Viestintäryhmä kannatti suosituksen tekemistä. Työ käynnistetään uuden viestintäryhmän aloittaessa. Suositus väliaikaishallinnon viestinnän organisoinnista on tehty. Väliaikaishallinnon viestinnän organisoituminen tullaan selvittämään MDI:n toimesta.

Leena Salonen STM:stä nosti lisäksi esiin sanastotyön merkityksen. Uudistus perustuu pitkälti asiakirjojen eli erilaisten tekstien varaan. Nyt lähdetään selvittämään, mitä sanastotyötä on jo nyt meneillään.

Tekstien merkitys uudistuksessa on merkittävä, sillä uudistus rakentuu pitkälti asiakirjojen eli erilaisten tekstien varaan: maakuntauudistus onkin teemana 13. Lokakuuta järjestettävässä Selkeän kielen päivässä.


Lisätietoja:

valtiovarainministeriön viestintäpäällikkö Thomas Sund, puh. 029 553 0516, thomas.sund(at)vm.fi

Ajankohtaista Maakuntauudistuksen valmistelu aluehallintouudistus reformit sote-uudistus