Maakuntauudistuksen viestintäryhmän kokoustiedote 16.5.

Valtiovarainministeriö 19.5.2017 15.39
Tiedote

Maakuntauudistuksen viestintäryhmä käsitteli kokouksessaan 16.5. maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanon runkosuunnitelmaa, viestinnän roolikarttaa ja verkkoaivoriihen loppuraporttia.

Viestintäryhmälle esiteltiin projektijohtaja Tuomas Pöystin valmistelemaa maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanon runkosuunnitelmaa, joka ohjaa jatkossa valtioneuvostossa maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanoa ja sen sektorikohtaisten tarkempien suunnitelmien laadintaa. Suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti.

Merkittävä muutos aiempaan on task force -toimintamallin käyttöönotto, jossa eri ministeriöt ja viranomaiset sovittavat yhteen toimintansa sekä tärkeimmät toimeenpanohankkeensa yhden hallitukselle vastuussa olevan projektinjohtajan johdolla. Viestinnän painopiste siirtyy toimeenpanon viestintään ja kansalaisviestintään. Viestintäsuunnitelman valmistelua sovittaa yhteen VM.

Maakuntauudistuksen verkkoaivoriihi toteutettiin helmi-maaliskuussa. Loppuraportin mukaan onnistunut sote- ja maakuntauudistus rakentuu vastaajien mielestä neljästä kokonaisuudesta: hyvin toteutetut palvelut, henkilöstön työhyvinvointi, tehokas työnteko ja onnistuneesti toteutettu muutos. Verkkoaivoriiheen saatiin yli 10 000 vastausta. Valtion työpaikoilta vastauksia saatiin noin tuhat. Uudistuksen mielikuva oli valtaosin vastaajilla negatiivinen, joten uudistus on myös haasteellinen viestittävä.

Viestintäryhmän puheenjohtaja Thomas Sund esitteli uutta luonnosta viestinnän roolikartaksi. Roolikartan tavoitteena on selventää viestinnän vastuita kun viestintä siirtyy yhä enemmän toimeenpanon viestintään. Työryhmä kaipasi ministeriöiden yhteistä viestintäsuunnitelmaa maakuntavaaleihin liittyen, jotta maakunnissa on helpompi valmistautua ensimmäisiin maakuntavaaleihin.

Lisätietoja

Valtiovarainministeriön viestintäpäällikkö Thomas Sund, puh. 02955 30516.

Ajankohtaista Maakuntauudistuksen valmistelu aluehallintouudistus reformit sote-uudistus