Maakuntauudistuksen valtakunnallinen viestintäryhmä 15.2.2018

Valtiovarainministeriö 16.2.2018 14.54
Tiedote

Maakuntauudistuksen valtakunnallinen viestintäryhmä keskusteli kokouksessaan Maakunta tutuksi -kampanjasta, maakuntien verkkosivustoista sekä muista ajankohtaisista asioista.

Eeva-Kaisa Kivistö (VM) esitteli Maakunta tutuksi -kampanjan suunnitelmaa. Kampanjan tarkoitus on parantaa tietoisuutta maakunta- ja sote-uudistuksesta sekä kertoa tulevista maakunnista ja niiden tehtävistä ihmisten arjen näkökulmasta. Kampanja käynnistyy vähitellen keväällä 2018 ja jatkuu laajemmin syksyllä 2018.

Osana kampanjaa avataan uusi verkkosivusto, joka toimii maakunta- ja sote-uudistuksessa valtakunnallisena kansalaisviestinnän kanavana. Digi-, some-, radio-, tv- ja ulkomainonta ohjaavat ihmiset etsimään lisätietoa verkkosivustolta. Kampanjassa tuotetaan materiaalia, jota kukin maakunta voi räätälöidä ja hyödyntää oman alueensa tarkoituksiin.

Maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018 ja uusien maakuntien konsepti halutaan tehdä ihmisille tutuksi kampanjan avulla ennen sitä. Varsinaisesta vaaliviestinnästä vastaa oikeusministeriö. Kuntaliitto puolestaan järjestää syksyllä 2018 jokaisessa maakunnassa vaalikeskusteluja yhdessä paikallisen median ja maakunnan liiton kanssa.

Tukea maakuntien verkkosivustojen alusta- ja sisältöratkaisuihin

Jukka Vesmanen (Vimana) kertoi, että ICT-palvelukeskus Vimana tukee maakuntia niiden verkkosivustojen ja niiden tueksi tarvittavien alustaratkaisujen ja julkaisujärjestelmien toteuttamisessa. Yhteinen valmistelu maakuntien kanssa on käynnistynyt ja etenemissuunnitelma valmistuu maaliskuun alkuun mennessä. Lisäksi Vimana on selvittämässä mahdollisuuksia helpottaa ja yksinkertaistaa palvelutietovarantojen päivittämistä. Viestintäryhmä korosti, että erityisen tärkeää palvelutietovarannon käytössä on, että tiedot voidaan syöttää ja ylläpitää vain yhdessä paikassa ja tekniset rajapinnat mahdollistavat tietojen näkymisen muualla.

Virpi Kankaanpää (STM) esitteli verkkopalveluhanketta, joka keskittyy maakuntien verkkopalvelujen sisältöihin ja mallintaa asiakkaiden palvelupolut. Kaikki maakunnat ja keskeiset kansalliset toimijat kutsutaan mukaan hankkeeseen, jonka työstä raportoidaan viestintäryhmälle. Verkkokysely osallistumisesta lähetetään pian.

Viestinnän tiekartta, tilannekuvakysely ja muut ajankohtaiset asiat

Viestintäryhmä käsitteli maakunta- ja sote-uudistuksen viestinnän tiekarttaluonnosta. Tiekarttaan pyydettiin vielä täydentäviä ehdotuksia. Kun tiekartta on valmis, se julkaistaan alueuudistus.fi:ssä.

Maakunnille lähetetään lähiviikkoina kysely alueen maakunta- ja sote-viestinnän tilannekuvasta ja suunnitelmista. Kysely lähetetään maakuntien viestintävastaaville. Tarkoitus on hahmottaa maakunta- ja sote-uudistuksen viestinnän kokonaiskuvaa.

Puheenjohtaja kertoi viestintäryhmälle maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon organisointiin kaavailluista muutoksista. Useita valmisteluryhmiä lakkautetaan ja yhdistetään kun reformi siirtyy vahvemmin toimenpanovaiheeseen. Muutosten tavoitteena on selventää vastuita ja valtasuhteita reformin toimeenpanossa. Viestintäryhmä jatkaa toimintaansa johtoryhmän alaisuudessa ja sen rooliin ei ole tulossa muutoksia.

Puheenjohtaja korosti myös, että reformin viestinnässä on panostettava koko ajan enemmän eri hallinnonalojen sisällöntuotantoon. Tavoitteena on, että jokainen ministeriö lisää säännöllisesti tuotettavan materiaalin määrää erityisesti alueuudistus.fi:ssä (uutiset, tiedotteet, blogit) ja maakunta- ja sote-uudistuksen Facebook-sivuilla.

Oma maakunta -kiertue järjestetään 12.4.-6.6.2018 maakunta- ja sote-uudistuksen projektijohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nergin johdolla. Kierroksen tavoitteena on tukea maakuntia mahdollisimman konkreettisesti toimeenpanon valmistelussa. Kiertue on suunnattu muutosta alueille tekeville virkamiehille, luottamushenkilöille ja sidosryhmille.

STM järjestää 20.3. tilaisuuden valinnanvapausviestinnästä. Ohjelma ja kutsu lähetetään lähiaikoina. Mukaan ovat tervetulleita kaikki maakuntien ja kansallisten toimijoiden viestijät, jotka työskentelevät aiheen parissa.

Lisätietoja

valtakunnallisen viestintäryhmän puheenjohtaja, viestintäpäällikkö Thomas Sund (VM), p. 029 553 0516, [email protected]

Maakuntauudistuksen valmistelu