Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun hallitun alasajon ohjeistus on annettu

Valtiovarainministeriö 2.4.2019 14.36
Tiedote

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistusta koskeva valmistelu päättyi 8.3.2019, jonka jälkeen työ on kohdistettu maakuntien esivalmistelun ja ICT-valmistelun päättämiseen. Päättämiseen liittyviä töitä ovat tehdyn työn dokumentointi, käytettyjen avustusten raportointi ja muu uudistusta välittömästi koskevan valmistelutyön hallittu alasajo.

Valtiovarainministeriö antoi 20.3.2019 maakuntien liitoille ohjeen maakuntien esivalmisteluun ja ICT-valmisteluun myönnetyn valtionavustuksen käytöstä. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi 22.3.2019 vastaavan valtionapuviranomaisen ohjeen sote-koordinaattoreiden palkkaamiseen myönnetyn valtionavustuksen käytöstä.

Näiden ohjeiden mukaisesti maakuntien liitot voivat käyttää myönnettyjä avustuksia niiden käyttötarkoituksen mukaisten tehtävien ja valmistelutyön asianmukaisen päättämisen ajan. Sopimusten irtisanomista ja purkamista koskevat toimet on käynnistettävä viivytyksettä ohjeiden antamisen jälkeen. Avustusten viimeinen käyttöajankohta on 31.12.2019.

Maakuntien liittojen on raportoitava valmisteluun myönnettyjen valtionavustusten käytöstä valtionavustuslain ja valtionavustuspäätösten mukaisesti. Tarkentavan ohjeen maakuntauudistuksen ICT-valmisteluavustuksen käytön raportoinnista valtiovarainministeriö antoi 28.3.2019 maakuntien liitoille.

Lisäksi maakuntien liitoille annettiin 29.3.2019 valtiovarainministeriön suositus maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa syntyneiden tietoaineistojen arkistointia varten. Kansallisarkisto tulee antamaan maakuntien liitoille arkistoinnista teknisiä lisäohjeita huhtikuussa 2019.

Valtakunnallisten palvelukeskusten (Vimana Oy, Maakuntien Tilakeskus Oy ja SoteDigi Oy) toiminnasta annetaan erilliset ohjeet valtion omistajaohjauksena.

Maakuntien liitoille annetut ohjeet ja suositukset löytyvät Alueuudistus.fi-verkkosivustolta. Sivustolle on myös koottu uudistuksen päättymisestä ja valmistelun hallitusta alasajosta usein kysyttyjä kysymyksiä ja niihin vastaukset. 

Lisätietoja:

Finanssineuvos Ville-Veikko Ahonen, VM, ville-veikko.ahonen(at)vm.fi (Hallittu alasajo yleisesti ja maakuntien esivalmisteluavustus)
Neuvotteleva virkamies Noora Heinonen, VM, noora.heinonen(at)vm.fi (Maakuntien esivalmisteluavustus)
Neuvotteleva virkamies Vesa Lipponen, VM, vesa.lipponen(at)vm.fi (Maakuntien ICT-valmisteluavustus ja raportointi)
Tietoasiantuntija Anna-Maija Marttila, VM, anna-maija.marttila(at)vm.fi (Tietoaineistojen arkistointi)
Neuvotteleva virkamies Salme Kallinen, STM, salme.kallinen(at)stm.fi (STM:n valtionavustus)
Johtaja Pasi Pohjola, STM, pasi.pohjola(at)stm.fi (STM:n valtionavustus)