Maakuntauudistuksen projektiryhmän kokoustiedote 7.2.2017

Valtiovarainministeriö 8.2.2017 8.36
Tiedote

Maakuntauudistuksen projektiryhmässä käytiin läpi alueellisen varautumisen yhteensovittamistehtävää, alueiden kehittämis- ja kasvupalvelulakia, esitystä pääkaupunkiseudun erillisratkaisusta, Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanoa ja maakuntien rahoitusta.

Jussi Korhonen sisäministeriöstä esitteli ehdotusta, jossa alueellisen varautumisen yhteensovittamistehtävät organisoitaisiin  sisäministeriöön. Myös 18 maakunnan pelastustoimen ohjaustehtävät olisivat sisäministeriössä. Maanpuolustuskurssit ja maakuntien yhteiset harjoitukset esitetään Pelastusopiston tehtäväksi. Maakuntien yhteisen varautumisen laillisuusvalvontatehtävät olisivat Valtion lupa- ja valvontavirastossa. Sisäministeriön ehdotuksessa aluehallintovirastojen pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen henkilöstöstä osa siirtyisi sisäministeriöön, osa Pelastusopistoon ja osa Valtion lupa- ja valvontavirastoon.

Sisäministeriö esittää ELY-keskusten ylijohtajien tukemana, että laajamittaista maahantuloa koskeva varautumistehtävä siirrettäisiin ELY-keskuksilta Valtion lupa-, ohjaus- ja valvontaviraston sijaan Maahanmuuttovirastolle.

Käytiin keskustelu ehdotuksesta, jota tarkastellaan tarkemmin varautumisen valmisteluryhmän kokouksessa. Käytettävissä olevalla valmisteluaikataululla projektiryhmä ei ottanut asiaan yhteistä kantaa. Keskustelussa esitettiin ehdotukseen nähden huomattavan varauksellisia mutta myös puoltavia näkökohtia. Puheenjohtaja totesi, että erilaisista varautumisen yhteensovittamisen ja tuen hallinnollisen organisoitumisen malleista riippumatta uudet maakunnat tulevat olemaan varautumisen kannalta erittäin keskeinen toimija. Kaikissa ratkaisuissa yhteistyö maakuntien kanssa tulee olemaan tärkeää.

Puheenjohtaja Tuomas Pöysti alusti lyhyesti tarpeesta maakuntauudistuksen ja maakuntadigin ohjelmallista toimeenpanoa varten järjestää uudelleen maakuntadigiä ja sotedigiä sekä prosessien kehittämistä valmistelevat ryhmät.  Erityisesti on tarve projektoida toimeenpano selkeisiin projekteihin.

Tuomas Pöysti kertoi pääkaupunkiseudun erillisratkaisusta. Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat ovat tehneet ehdotuksen pääkaupunkiseudun kasvupalvelukuntayhtymästä.  Esityksen mukaan kasvupalveluiden järjestämisvastuu ja mahdollisesti osa aluekehittämisen tehtävien järjestämisvastuusta siirrettäisiin perustettavalle pääkaupunkiseudun kasvupalvelukuntayhtymälle. Pääkaupunkiseudun kaupungit muodostaisivat kasvupalvelukuntayhtymän, johon myös muilla Uudenmaan kunnilla olisi mahdollisuus liittyä. Aluekehittämisvastuu säilyy kuitenkin Uudenmaan maakunnalla.

Kehitysjohtaja Outi Ryyppö työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoi, että pääkaupunkiseudun erillisratkaisua on valmisteltu Helsingin kaupungin johdolla.

Neuvotteleva virkamies Piia Rekilä työ- ja elinkeinoministeriöstä esitteli alueiden kehittämis- ja kasvupalvelulain valmistelua. Lakiluonnos lähtee maaliskuun alussa lausunnoille ja Hallituksen esitys annetaan kesällä eduskunnalle. Uudessa mallissa yrityspalvelut ja TE-palvelut yhdistetään kasvupalveluksi. Järjestämis- ja tuottamistehtävät eriytetään ja järjestämiselle ja tuottamiselle määritetään yhtenäinen toimintamalli. Lakiehdotus määrittää viranomaistehtävät ja järjestämistehtävät. Maakuntien tulee järjestää monituottajamarkkinat vuoteen 2023 mennessä.

Hallitusneuvos Tarja Hyvönen valtiovarainministeriöstä kertoi Valtion lupa- ja valvontaviraston käynnistämisen toimeenpanosta. Tavoitteena on turvata viraston tehtävien häiriötön siirtyminen ja luoda uudentyyppinen poikkihallinnollinen ja monialainen virasto. Muutos toteutetaan vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa noudattaen hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Kaikkiaan hankkeen toimeenpanossa on 13 eri ryhmää.

Hallitusneuvos Ilkka Turunen valtiovarainministeriöstä esitteli lakipakettien ja erillisten hallituksen esitysten etenemistä ja aikataulua. Maakuntalain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2017. Hallituksen esityksen vaikutusten arviointi on valmistelussa.

Puheenjohtaja Pösyti kertoi, että maakunnat toivovat palvelukeskusten valmisteluun ja työnjaon määrittämiseen tukea.

Lisätietoa:

Projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, p. 02951 63012

Muutosjohtaja Pauli Harju, valtiovarainministeriö p. 02955 30549

 
 

Ajankohtaista Maakuntauudistuksen valmistelu aluehallintouudistus reformit