Maakuntauudistuksen projektiryhmän kokoustiedote ja videoblogi 13.6.2017

Valtiovarainministeriö 13.6.2017 13.27
Tiedote

Maakuntauudistuksen projektiryhmässä käsiteltiin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen rakennetta ja toimintamallia, maakuntien ohjauksen yhteensovitusta, valmisteluryhmien tilannetta ja uudelleenjärjestelytarpeita sekä maakuntauudistuksen yhteistä viestintäsuunnitelmaa. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin ehdotus sote-projektiryhmän ja maakuntauudistuksen projektiryhmän yhdistämiseksi.

Johtaja Mikko Salmenoja ja projektipäällikkö Mia Hokkanen ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskuksesta esittelivät projektiryhmälle talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen rakenteen ja toimintamallin. Ehdotusta on nyt viety eteenpäin projektiryhmälle aiemmin toukokuussa esitellystä mallista. Jos talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita ei ole yhtiöitetty maakunnalle siirtyvien toimintojen osalta, siirrettäisiin toiminta suoraan (tai maakunnan kautta) TAHE-yhtiöön. Jos talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut on yhtiöitetty maakunnalle siirtyvien toimintojen osalta, kyseinen in house -yhtiö voi tuottaa maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelut jatkossakin. Projektiryhmässä keskusteltiin siirtoprojektien kustannuksista maakunnille: myös alueelliset hankkeet tulee saada rahoitettua ICT-rahoituksella. Projektiryhmä hyväksyi uuden esityksen, sillä valtakunnalliselle yhtiölle on tarvetta.

Neuvotteleva virkamies Ville-Veikko Ahonen valtiovarainministeriöstä esitteli projektiryhmälle muistion maakuntien ohjauksen yhteensovittamisesta VN-tasolla. Ahonen kävi läpi resurssiohjauksen vuosikellon ja havainnekuvan julkisen talouden suunnitelmaan kytkeytyvän ohjausprosessin etenemisestä. Virallisten neuvotteluiden lisäksi maakuntien ohjaus edellyttää jatkuvaa vuorovaikutusta ministeriöiden kesken sekä valtion ja maakuntien välillä. Esitettyä prosessia pidettiin projektiryhmässä toimivana. Myös maakunnat pitivät toimintamallia selkeänä. Aikataulujen yhteensovittaminen on kuitenkin tärkeää, jotta maakunnat pystyvät viemään omaa päätöksentekoaan eteenpäin. Projektiryhmä korosti jatkuvan vuorovaikutuksen ja kumppanuuden tärkeyttä. Myös yhtenäinen kaikkien toimijoiden käytössä oleva tietopohja on ensiarvoisen tärkeä.

Muutosjohtaja Pauli Harju esitteli myös maakuntauudistuksen valmisteluryhmien uudelleenjärjestelytarpeet. Sote- ja maakuntauudistuksen projektiryhmän uudelleenorganisoitumisen myötä osa maakuntauudistuksen alaisista valmisteluryhmistä on tarkoitus lakkauttaa. Projektiryhmä hyväksyi valmisteluryhmien lakkauttamiset ja määräaikojen muutokset päätösehdotuksen mukaisesti.  Projektiryhmässä tuotiin esiin poikkihallinnollisen YT-toimielimen tärkeä rooli myös jatkossa.

Viestintäpäällikkö Thomas Sund valtiovarainministeriöstä kertoi maakuntauudistuksen yhteisestä viestintäsuunnitelmasta, joka ohjaa jatkossa reformin viestintää. Merkittävä muutos aiempaan on viestinnän koordinoinnin muuttuminen: jatkossa viestinnän koordinoinnista vastaa valtiovarainministeriö. Viestintäsuunnitelma pohjautuu periaatteisiin, jotka on esitetty maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanon runkosuunnitelmassa.

Viestintäsuunnitelma ohjaa reformin valtakunnallista viestintää, mutta samat viestinnän periaatteet koskevat myös alueellisen viestinnän suunnitelmia. Henkilöstö on keskeisessä asemassa ja aktiivinen työyhteisöviestintä korostuu. Viestintäsuunnitelmaa on käsitelty myös YT-toimielimessä, jossa korostettiin vuorovaikutuksen merkitystä. Projektiryhmä hyväksyi viestintäsuunnitelman. Sote-uudistuksen ja maakunta-uudistuksen viestintäryhmät yhdistyvät elokuussa. Projektiryhmässä käytiin keskustelua uuden yhteisen viestintäryhmän jäsenistä. Ehdotuksia jäsenistä voi toimittaa Thomas Sundille 14.6. mennessä.

Muutosjohtaja Pauli Harju esitteli projektiryhmälle lisäksi sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanoryhmien uudelleenjärjestelyn sekä maakuntauudistuksen valmisteluryhmien muutospäätöksen. Uusi reformin yhteinen projektiryhmä aloittaa toimintansa elokuussa. Kokoonpanoa tullaan tiivistämään. Myös työskentelytavat muuttuvat: yhteiseen tilannehuoneeseen kootaan yhteen maakuntauudistuksen parissa työskenteleviä virkamiehiä VM:stä, STM:stä sekä muutosjohdon akatemiasta. Tilannehuoneen toiminta käynnistyy lomien jälkeen Mariankatu 9:ssa.

Lisätietoja:

Muutosjohtaja Pauli Harju, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 549

alueuudistus.fiKatso muutosjohtaja Pauli Harjun kokousterveiset videolta:

Ajankohtaista Maakuntauudistuksen valmistelu aluehallintouudistus reformit sote-uudistus