Maakuntatieto-ohjelman käynnistämistä valmistellaan

Valtiovarainministeriö 11.10.2017 16.26
Tiedote
Maakuntatieto-ohjelman käynnistämistä valmistellaan

Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanoon liittyen käynnistetään Maakuntatieto-ohjelma. Maakuntatieto-ohjelman tarkoituksena on luoda perusteet maakuntia koskevalle julkisen hallinnon tiedolla johtamiselle ja sitä tukevalle tiedonhallinnalle.

Ohjelman tavoitteena on rakentaa yhtenäinen tietopohja, joka on sujuvasti ja tarpeiden mukaisesti kaikkien osapuolten käytössä maakuntien palvelujen järjestämisessä. Ohjelma tukee lisäksi vaikuttavaa ja kustannustehokasta ohjausta ja johtamista. Tarvittavan tiedon tulee olla saatavissa asiakaslähtöisesti palvelutilanteessa riippumatta siitä, minkä viranomaisen hallussa tiedot ovat.

Ohjelman tavoitteena on varmistaa, että maakuntien tehtäviin liittyvä tiedonhallinta ja tietojen hyödyntäminen on nykyistä kustannustehokkaampaa ja tehokkaammin organisoitu koko julkisessa hallinnossa. Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että ohjelmaan sisällytettävät ja siihen liittyvät koordinoitavat hankkeet saavuttavat maakunta- ja soteuudistukselle ja digitalisaatiolle asetetut hallituksen tavoitteet yhteisen tiedonhallinnan näkökulmasta.

Ohjelma ja sen strateginen ohjausryhmä asetetaan marraskuussa. 

Lisätietoja: 

Projektipäällikkö Jani Heikkinen, puh. 0295530466, jani.heikkinen(at)vm.fi