Maakuntarahoituksen valmisteluryhmän kokoustiedote 8.11.2017

8.11.2017 17.35
Tiedote

Maakuntarahoituksen valmisteluryhmän kokouksessa käsiteltiin niin kutsutun sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistamiseen liittyviä esityksiä.

Kokouksessa kuultiin tilannekatsaus valmistelun etenemisestä. Keskustelussa nostettiin esille erityisesti maakunnan vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen niiltä osin kuin nykyisin sairaanhoitovakuutuksen piiriin kuuluvaa rahoitusta siirretään maakuntien rahoitusvastuulle. Monikanavarahoituksen yksinkertaistamisen ykköstavoitteena tulee olla osaoptimoinnin vähentäminen. Kokouksessa keskusteltiin myös esitettyjen muutosten vaiheistuksesta ja valmisteluaikataulusta. Asian valmistelu jatkuu.

Kokouksessa jatkettiin kasvupalvelutehtävien rahoituksen käsittelyä sekä kuultiin esitys maakuntatieto-ohjelman toteutuksesta ja tavoitteista. Ohjelman keskeinen tavoite on kehittää tiedonhallintaa toiminnan ja tietojärjestelmien välissä ja sitä kautta parantaa tiedon hyödynnettävyyttä maakuntien palvelujen järjestämisessä, ohjauksessa ja johtamisessa.

Valmisteluryhmä kävi läpi maakuntarahoitusta koskevan valmistelun askelmerkkejä vuosille 2018–2019. Nykyisen maakuntarahoituksen valmisteluryhmän toimikausi päättyy vuodenvaihteessa. Suunnitelma valmistelun organisoinnista vuoden 2018 alusta lukien käsitellään valmisteluryhmän seuraavassa kokouksessa.

Valmisteluryhmän seuraava kokous pidetään 22.11.2017.

Maakuntauudistuksen valmistelu