Maakuntarahoituksen valmisteluryhmän kokoustiedote 22.11.2017

23.11.2017 15.29
Tiedote

Maakuntarahoituksen valmisteluryhmässä keskusteltiin mm. valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistamisesta vuosina 2020-22, perustoimeentulotuen rahoitusvastuista sekä maakuntien rahoituksen riittävyyden tulevasta arviointityöstä.

Valtion ja kuntien välistä kustannustenjaon tarkistusta vuosina 2020−22 esitetään täsmennettäväksi niin, että tarkistuksessa sovellettaisiin vuosien 2017-2019 laskentapohjaa täysimääräisenä. Muutoksen tarkoituksena on säilyttää kunta-valtio-rahoitussuhde ennallaan siihen asti, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille vuoden 2020 alusta lukien. Muutosesitys on tarkoitus antaa hallintovaliokunnalle vastinemenettelyssä muiden teknisten muutosehdotusten kanssa.

Ryhmässä keskusteltiin perustoimeentulotuen rahoitusvastuun jakautumisesta sen jälkeen, kun sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille. STM esitteli alustavasti erilaisia vaihtoehtoja rahoitusvastuun jakamiseksi. Keskustelussa nousi esiin toimeentulotuen yhteys asuntopolitiikkaan ja toisaalta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Todettiin, että jatketaan vaihtoehtojen valmistelua.

Valtion rahoituksen riittävyyden arviointia ja arvioinnissa käytettäviä työkaluja ollaan valmistelemassa VM:n johdolla.  

Valmisteluryhmän seuraava kokous pidetään 13.12.2017

Maakuntauudistuksen valmistelu