Maakunta- ja sote-uudistus ei toteudu ilman viestintää

Sosiaali- ja terveysministeriöValtiovarainministeriö 4.12.2017 7.00
Uutinen
Maakunta- ja sote-uudistus ei toteudu ilman viestintää

Maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtajat ja viestintävastaavat kokoontuivat keskiviikkona 29. marraskuuta verkostotapaamiseen, jossa yhtenä aiheena oli uudistuksen viestintä. Tilaisuudessa todettiin, että viestinnän on oltava mukana muutosjohtamisen ytimessä. Lisäksi tarvitaan riittävät resurssit ja monipuolista viestinnän osaamista.

 

Viestintä on kulttuurinmuutoksen avaintekijä

Verkostotapaamisessa muutosjohtajat ja viestijät kuulivat Finnairin viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Arja Suomisen puheenvuoron viestinnän roolista muutoksessa ja konserniviestinnän organisointitavoista.

Maakunta- ja sote-uudistuksessa viestinnällä on ratkaiseva merkitys. Onnistuneessa muutosprosessissa viestintä on rehellistä, oikea-aikaista, avointa ja keskustelevaa. Näitä tekijöitä korostavat sekä Suominen että verkostotapaamisen osallistujat.

Suominen muistuttaa, ettei saneleminen toimi. Huonot vuorovaikutustavat heijastuvat myös ulospäin.

- Muutoksessa on hoidettava kunnolla sisäinen viestintä, jotta ulkoinen voi onnistua. Oman porukan on sisäistettävä, mistä on kyse. Parhaassa tapauksessa he puhuvat tämän jälkeen muutoksen puolesta, Suominen toteaa.

Maakunta- ja sote-uudistuksessa henkilöstöviestinnän merkitys korostuu, mitä lähemmäs konkreettisia muutoksia edetään. Tiedonkulusta on huolehdittava ja epävarmuuksista kertomiselle annettava tilaa.

Suominen muistuttaa myös, että vastarannankiiskiä ja änkyröitä kannattaa arvostaa. Vastustus ja väärinymmärrykset kertovat tarpeesta parantaa ja selkiyttää viestintää.

Viestintä mukaan valmistelun ytimeen

- Jos viestijät eivät ole mukana oikeissa pöydissä, ollaan viestinnässä yleensä aina myöhässä tai pielessä. Organisaation johtoryhmässä on oltava viestinnän edustaja, jotta ongelmat voidaan ennaltaehkäistä, Suominen kuvailee.

Viestintä on otettava alusta asti mukaan valmistelun ytimeen, jotta muutos onnistuu. Viestijän tehtävä on katsoa linjauksia hieman ulkopuolisesta näkökulmasta ja ennakoida, kysyä ja kyseenalaistaa.

Suominen toivoo, että maakunnat kokoavat organisaatioihinsa viestijäjoukon, jolla on riittävät resurssit ja tarvittava monipuolinen osaaminen uudistuksen viestinnän toteuttamiseen.

Maakunnan viestinnän organisointi

Suominen kuvaili tilaisuudessa myös vaihtoehtoisia tapoja järjestää maakuntakonsernin viestintä.

Keskitetyssä viestinnässä viestijät toimivat yhdessä yksikössä, yhteisen johtajan alla. Mallin hyviä puolia ovat siiloista irtautuminen, viestinnän yhtenäisyys ja strategisuus, viestinnän ammattimaisuuden vahvistuminen ja yhteistyön tuoma tehokkuus. Tätä mallia Suominen itse kannattaa.

Hajautetun viestinnän mallissa puolestaan korostuu viestijän vahva sitoutuminen oman sektorinsa sisältöön. Yhteistyö muiden organisaation osien kanssa saattaa kuitenkin olla hyötyperustaista, jolloin kokonaisetu ei toteudu.

Matriisiraportoinnissa viestijä toimii sekä viestinnän johdon että sisältösektorin johdon alla eli raportoi kahteen suuntaan. Parhaimmillaan malli toimii hyvin, mutta Suomisen mukaan siinä on myös riskinsä.

- Vaarana ovat pelaaminen ja tehottomuus eli se, että käydään kysymässä isältä silloin kun halutaan yhtä ja äidiltä silloin kun halutaan toista.

Myös ulkoistetun viestinnän malli on mahdollinen. Vastuuta ei kuitenkaan voi koskaan ulkoistaa, Suominen muistuttaa.

Tilaisuuden osallistujat jäivät pohtimaan parasta tapaa maakunnan viestinnän organisointiin. Myös riittävä resursointi mietitytti muutosjohtajia.

Viestijöiden työpajassa taklattiin riskejä

Viestijöiden omassa työpajassa pohdittiin uudistuksen riskejä sekä niitä ehkäiseviä viestinnän keinoja. Riski- ja viestintätekijöitä mietittiin kansalaisten ja henkilöstön sekä palvelujen järjestäjän ja tuottajan näkökulmasta.

Työpajan tulokset kootaan vaiheistetuksi tiekartaksi, jossa listataan viestinnän toimenpiteitä ja tapoja. Tiekartta tukee viestijöiden työtä uudistuksen valmistelussa. Koonti julkaistaan alueuudistus.fi-sivustolla.

Lisätietoja

viestintäpäällikkö Thomas Sund, VM, p. 0295 530 516
viestintäpäällikkö Eriikka Koistinen, STM, p. 0295 163 133