Vastine
Maakunta- ja sote-uudistuksessa siirtyvistä lainoista ei aiheudu esitettyjä kustannusvaikutuksia

Valtiovarainministeriö 31.10.2018 14.15
Uutinen

Kuntien takauskeskuksen toimitusjohtaja Heikki Niemeläinen esitti HS:n artikkelissa (31.10.), että maakunnille ja niiden palvelukeskuksille myönnetyistä lainoista aiheutuisi vuosittain 80–400 milj. euron lisäkustannus.

Haastattelussa lisäkustannukset liittyisivät siirtyviin lainoihin, joita on 3,5 mrd. euroa.

Siirtyvistä lainoista ei kuitenkaan aiheudu esitettyjä kustannusvaikutuksia. Siirtyviä lainoja koskevat säännökset on otettu huomioon uudistusta koskevassa lakipaketissa ja takauskeskuslain muutosesityksessä.

Sairaanhoitopiirien lainojen käyttötarkoitus ei muutu eikä niillä ole kytköstä valinnanvapausjärjestelmään

Artikkelissa ei ole otettu huomioon, ettei lainojen käyttötarkoitus muutu valinnanvapausjärjestelmän perusteella. Maakunnille ja niiden palvelukeskuksille siirtyy pääasiallisesti sairaanhoitopiirien lainoja. Nykyisen erikoissairaanhoidon tuottamisen EU-kilpailuoikeudellista asemaa ei ole kyseenalaistettu. Notifikaation tarpeellisuutta on perusteltu sillä, että järjestelmän luonne EU-oikeuden näkökulmasta voisi muuttua valinnanvapauden lisääntyessä.

Eduskunnassa olevan lakipaketin käsittelyssä eduskunta ottaa kantaa myös valinnanvapausjärjestelmän luonteeseen. Hallituksen kanta on, että kyse on ei-taloudellisesta toiminnasta. Tästä syystä valtiontukisäännöt eivät tule sovellettaviksi. Lisäksi järjestelmässä on monin eri keinoin poistettu sellaiset elementit, jotka ylipäätään voisivat muodostua valtiontueksi. 

Siirtyviä lainoja on kaikilta pankeilta. Kuntien takauskeskuksen takausjärjestelmään liittyen on kyse vain siirtyvien lainojen aseman säilyttämisestä eli siirtymäkauden ratkaisusta. Kaikkia siirtyviä lainoja kohdellaan samalla tavoin. 

Uudesta investointien rahoitusmallista ei ole säännöksiä maakunta- ja sote-uudistusta koskevassa hallituksen esityksessä. Rahoitusmalli on siten avoinna eikä sitä voida notifioida. 

Maakunta- ja sote-uudistuksen projektijohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg
valtiovarainministeriö