Maakunta- ja sote-uudistuksen projektiohjausryhmän kokoustiedote 5.12.

7.12.2017 8.11
Tiedote
Maakunta- ja sote-uudistuksen projektiohjausryhmän kokoustiedote 5.12.

Kokouksessa oli esillä maakunta- ja sote-uudistuksen riskianalyysi, aluekehittämis- ja kasvupalvelulaki sekä aluekehittämisen muutosohjelma. Projektiohjausryhmä antoi lisäksi vuolaat kiitokset maakunta- ja sote-uudistuksen parissa työnsä päättävälle Tuomas Pöystille.

Puheenjohtaja Tuomas Pöysti (VM) esitteli projektiohjausryhmälle maakunta- ja sote-uudistuksen riskianalyysin. Merkittävien muutosohjelmien ja projektien onnistuneeseen toteuttamiseen liittyy ammattimaisesti ja systemaattisesti järjestetty mahdollisuuksien johtaminen riskit halliten. Projektiohjausryhmässä käytiin yleiskeskustelu riskienhallinnan järjestämisestä maakuntauudistuksen toimeenpanossa. Riskienhallinnan organisointi ja hyödyntäminen vastuutetaan tilannekeskuksen johtotiimissä ja jokaisessa muutosohjelmassa. Lisäksi maakuntia suositellaan järjestämään hyvien käytäntöjen mukainen riskienhallinta.

Projektiohjausryhmä kiinnitti huomiota muun muassa viestinnän rooliin sekä riskien päivittämiseen niiden luonteen muuttuessa. Projektiohjausryhmä merkitsi tiedoksi esityksen riskienhallinnan hyvistä käytännöistä osana toimeenpanon johtamista.

Aluekehittämis- ja kasvupalvelulaista ei vielä yksimielisyyttä

Marja-Riitta Pihlman (TEM) antoi projektiohjausryhmälle tilannekatsauksen aluekehittämis- ja kasvupalvelulaista. Hallituspuolueet jatkavat edelleen neuvotteluja lausuntopalautteen ottamisesta huomioon ja erityisesti kuntien rooliin liittyvistä kysymyksistä kasvupalveluiden järjestämisessä. Jos aiemmin esitettyyn etenemissuuntaan tulee muutoksia, aluekehittämis- ja kasvupalvelulaista järjestetään uusi lausuntokierros. Siinä tapauksessa luvassa on muutoksia myös aikatauluun, jolla paketti voidaan antaa eduskunnalle. Muutoin lakipakettiin on tehty lähinnä teknisiä muutoksia lausuntokierrospalautteen perusteella. Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

Samalla todettiin, että aluekehittämis- ja kasvupalvelulain yksityiskohdista riippumatta olennaisen tärkeää on, että kuntien ja maakuntien välille syntyy laaja-alainen yhteistyö elinvoimaan ja sen kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Petra Stenfors (TEM) kertoi projektiohjausryhmälle aluekehittämisen muutosohjelmasta. Maakuntauudistuksen myötä rakennetaan valtion ja uusien maakuntien suhdetta ja yhteistyön toimintatapoja. Valtion ja maakuntien vuosittaiset keskustelut aluekehittämisestä on yksi elementti tässä yhteistyössä. Aluekehittämiskeskustelut tarjoavat paikan eri hallinnonalojen ja maakuntien tavoitteiden ja toimien yhteiselle tarkastelemiselle alueen kokonaisuus huomioiden. Niissä keskustellaan yhteisistä tavoitteista ja keinoista niiden saavuttamiseksi kunkin alueen osalta. Alueen näkökulmasta keskusteluissa on mahdollista käydä läpi aluekehittämiseen liittyviä haasteita, pullonkauloja tai uusia avauksia vuoropuhelussa valtioneuvoston kanssa. Aluekehittämisen keskustelujen valmistelua varten on asetettu ministeriöiden ja maakuntien edustajista koostuva työryhmä. Tämän ohella ministeriöiden välinen valmistelu organisoidaan valtioneuvoston keskinäisen yhteistyön vahvistamiseksi em. työryhmän ministeriöjäsenten kesken. Projektiohjausryhmä evästi muutosohjelmanvalmistelua eteenpäin. Yleiskeskustelussa kiinnitettiin huomiota muun muassa kuntien ja maakuntien väliseen yhteistyöhön.

Annakaisa Iivari (STM) esitteli asiakasmaksulainsäädännön kokonaisuudistuksen yleiset periaatteet. Taustalla on hallituksen linjaukset asiakasmaksuista: sote-integraatio, ennaltaehkäisy, asiakkaiden oma vastuunotto ja kustannussäästötavoitteet. Uuden lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. Hallituksen esitys on tarkoitus laittaa lausunnolle keväällä 2018, jolloin se etenisi eduskuntaan syksyllä 2018.

Projektinjohtaja Pöystille vuolaat kiitokset

Projektiohjausryhmä antoi valtioneuvoston yhteisenä projektinjohtajana maakunta- ja sote-uudistuksen kokonaisuudessa toimineelle hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Tuomas Pöystille vuolaat kiitokset uudistuksen eteen tehdystä työstä. Vuoden 2018 alussa oikeuskansleriksi siirtyvä Tuomas Pöysti ehti valmistella maakunta- ja sote-uudistusta kaksi vuotta. Hallintopolitiikan alivaltiosihteeriksi nimitetty Päivi Nerg ottaa vastuun projektinjohdosta 1.1.2018 alkaen.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja, valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, puh. 02951 63012, tuomas.poysti(at)vm.fi

Maakuntauudistuksen valmistelu