Maakunta- ja sote-uudistuksen projektiohjausryhmän kokoustiedote 26.3.2018

3.4.2018 9.49
Tiedote

Maakunta- ja sote-uudistuksen viimeisessä projektiohjausryhmän kokouksessa esiteltiin uudistuksen toimeenpanon uusi organisoituminen. Lisäksi kokouksessa esiteltiin hallintosääntömalliluonnos. Esityslistalla oli myös tilannekatsaukset sopimus- ja korvausryhmän työhön sekä reformin viestintään.

Jani Pitkäniemi (VM) ja Kari Hakari (VM) kertoivat toimeenpanon uudelleenorganisoinnista. Tavoitteena on sujuvoittaa toimeenpanoa ja sitouttaa uudistuksessa mukana olevia organisaatioita työhön entistä tiiviimmin mukaan. Toimeenpano on organisoitumassa enemmän maakuntien ja valtion yhteisiin verkostoihin sekä poikkihallinnollisiin muutosohjelmiin. Uudelleenorganisoinnin myötä myös projektiohjausryhmä päätettiin lakkauttaa. Projektiohjausryhmän kaltaisena ryhmänä jatkaa maakunta- ja sote-uudistuksen laaja-alainen seurantaryhmä. Projektiohjausryhmässä käytiin keskustelua muun muassa siitä, mikä on eri ryhmien oikea kokoonpano. Todettiin, että eri ryhmien toimivaltaa ja vastuita tulee vielä täsmentää.

Mervi Kuittinen (VM) kertoi hallintosääntömalliluonnoksesta ja valmistelun tilannekatsauksesta. Hallintosääntö on pakollinen kaikissa maakunnissa, mutta nyt valmisteltavana olevaa mallia ei ole pakollista käyttää pohjana. Hallintosääntömalli sisältää mm. teemat hallinnon ja toiminnan järjestäminen, päätöksenteko ja hallintomenettely sekä maakuntavaltuuston toimintaan liittyvät asiat. Ensimmäinen versio mallipohjasta valmistuu huhtikuussa ja luonnos täydentyy lainsäädännön mukana. Projektiohjausryhmässä käytiin keskustelua mm. hallintosääntömallin käytöstä maakunnissa: hallintosääntömallia tullaan varioimaan maakunnissa laajalti. Tehty työ sai kuitenkin projektiohjausryhmältä laajalti kiitosta.

Mikko Meuronen ja Tuija Kumpulainen (STM) antoivat projektiohjausryhmälle sopimus- ja korvaustyöryhmän ajankohtaiskatsauksen. Sopimusryhmän tavoitteena on tarjota maakunnille hyödynnettäväksi valinnanvapauslain toimeenpanoon liittyviä valmiita hallintopäätös- ja sopimusmalleja. Korvausryhmä puolestaan valmistelee valinnanvapauslain mukaisia korvausmalleja. Keskustelussa esille nousi muun muassa palveluntuottajien kanssa käytävän vuoropuhelun tärkeys hallintopäätöksiä ja korvauksia määriteltäessä. Tilannekatsaukset merkittiin tiedoksi.

Eeva-Kaisa Kivistö (VM) antoi tilannekatsauksen maakunta- ja sote-uudistuksen viestinnästä. Reformin viestintää sovitetaan yhteen maakuntauudistuksen valtakunnallisessa viestintäryhmässä, valtioneuvostotasoisessa toimitusneuvostossa sekä maakuntien omassa viestintäverkostossa. Maaliskuussa 2018 on käynnistetty valtioneuvoston yhteinen viestintäkampanja, jonka tarkoitus on parantaa kansalaisten tietoisuutta uudistuksesta. Kampanjaan liittyvä mainonta on alkanut FB-mainonnalla, hakusanamainonnalla ja bannerimainonnalla suomen johtavissa verkkomedioissa. Keskustelussa nousi esille muun muassa se, että asiakkaan näkökulmaa palvelun käyttäjä tulisi viestinnässä korostaa, ei niinkään rakenteita. Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja:

Projektiohjausryhmän varapuheenjohtaja, ylijohtaja Jani Pitkäniemi, 029 5530494, jani.pitkaniemi(at)vm.fi

Maakuntauudistuksen valmistelu