Maakunta- ja sote-uudistuksen projektiohjausryhmän kokoustiedote 13.3.

Valtiovarainministeriö 20.3.2018 10.13
Tiedote
Maakunta- ja sote-uudistuksen projektiohjausryhmän kokoustiedote 13.3.

Projektiohjausryhmän kokouksessa esiteltiin uudistuksen toimeenpanon uusi organisoituminen. Lisäksi kokouksessa annettiin tilannekatsaus Ruokaviraston valmisteluun sekä kevään aikana etenevien lakipakettien etenemiseen.

Projektijohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg (VM) antoi tilannekatsauksen uudistuksen toimeenpanon uuteen organisoitumiseen. Uudelleenorganisoinnin tavoitteena on muutosorganisaation yksinkertaistaminen ja valta- ja vastuusuhteiden selkeyttäminen. Edustuksellisista ryhmistä on tarkoitus siirtyä verkostomaiseen ja avoimeen työskentelyyn. Projektin johtoryhmässä on jatkossa kaikkien reformissa mukana olevien ministeriöiden edustajat. Projektiohjausryhmä muuttuu laaja-alaiseksi seurantaryhmäksi. Tavoitteena on kaiken kaikkiaan sujuvampi valmistelu ja parempi tilannekuva.

Kirsi Heinonen (MMM) kertoi Ruokaviraston valmistelun tilanteesta. Ruokavirasto muodostuu Elintarviketurvallisuusvirastosta, Maaseutuvirastosta ja osasta Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskusta. Hallituksen esitys on annettu helmikuussa 2018. Uuden viraston on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2019 alussa päätoimipaikkanaan Seinäjoki.

Pirjo Kainulainen (STM) esitteli keskeiset muutokset valinnanvapauslakia koskevaan hallitukseen esitykseen. Käsittely eduskunnassa alkaa keskiviikkona 14.3.

Elina Isoksela (TEM) esitteli projektiohjausryhmälle kasvupalvelulakikokonaisuuden. Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista on tarkoitus antaa eduskunnalle 28. maaliskuuta. Kasvupalvelulain sisältölait annetaan myöhemmin. Valmistelun loppuvaiheessa on pohdittu mm. KEHA-keskuksen hoitamia maksatustehtäviä, jotka oli sijoitettu myöhemmin lakkautetun Hetli Oy:n hoidettavaksi.

Kirsi Hyttinen (TEM) esitteli lain julkisista rekrytointi- ja osaamisen kehittämispalveluista. Sisältölait etenevät viikolla 20.

Ilkka Turunen (VM) esitteli Maku II ja LUOVA-lakipaketin. Lähetekeskustelu on valinnanvapauslain tavoin eduskunnassa 14.3. Hallituksen esitys liittyy maakuntauudistuksen täytäntöönpanoon sekä Valtion uuden lupa- ja valvontavirastoon (Luova). Esitykseen sisältyy yhteensä 212 lakiehdotusta melkein kaikkien ministeriöiden toimialoilta. Esitykseen sisältyvien tehtävien järjestämisvastuu siirtyy maakunnille vuoden 2020 alusta. Myös ehdotetut valtionhallinnon organisaatiomuutokset ja Valtion lupa- ja valvontaviraston perustaminen toteutetaan vuoden 2020 alusta.

Lisätietoja:

Maakunta- ja sote-uudistuksen projektijohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg, VM, puh. 0295530149, paivi.nerg(at)vm.fi

Maakuntauudistuksen valmistelu