Maakunta- ja sote-uudistuksen lykkääntyminen huomioitu budjetissa

29.8.2018 14.53
Uutinen

Hallitus sopi kautensa viimeisessä budjettiriihessä vuoden 2019 talousarvioesityksestä, jonka loppusumma on 55,3 miljardia euroa. Esitys hyväksytään valtioneuvoston yleisistunnossa maanantaina 17. syyskuuta. Maakunta- ja sote-uudistuksen siirtyminen vuoden 2021 alkuun on huomioitu talousarvioesityksessä, joskaan sillä ei ole merkittäviä vaikutuksia vuoden 2019 talousarvioesitykseen.

Maakuntavaalien siirtymisen vuoksi vaalimenoihin ehdotetaan 7 milj. euron lisäystä ja samalla vuoden 2018 määrärahatarve alenee. Valtion lupa- ja valvontaviraston (Luova) perustamisen siirtyminen vuoteen 2021 siirtää viraston johdon palkkaukseen tarvittavan rahoituksen, yhteensä 0,4 milj. euroa, vuodesta 2019 vuoteen 2020. Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon uudistus siirtyy myös vuoteen 2021. Tämän vuoksi talousarvioesityksessä ehdotetaan Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön vuosina 2019−2020 tapahtuvaan toiminnan laajenemisen valmisteluun yhteensä 3 milj. euron määrärahaa. Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tukeen ja ohjaukseen ehdotetaan yhteensä 211 milj. euroa. Määrärahatarvetta vähentää maakuntavaltuustojen toimikauden aloituksen myöhentyminen. Valmisteluvaiheen rahoitusta tullaan tarkastelemaan kokonaisuutena vuosia 2020−2023 koskevan julkisen talouden suunnitelmassa.

Tutustu tarkemmin:

Tiedote 29.8.2018: Osaaminen, työllisyys, kasvu ja ruoka pääosissa vuoden 2019 budjettiesityksessä