Maakunnat pääsevät testaamaan Maakuntien tilakeskus Oy:n tulevia palveluita jo nyt

31.8.2018 12.34
Uutinen
Maakunnat pääsevät testaamaan Maakuntien tilakeskus Oy:n tulevia palveluita jo nyt

Monia maakuntien tilakeskuksen palveluita testataan valmisteluvaiheen aikana parhaiden toimintamallien löytämiseksi. Tilakeskuksen asiakkuusjohtaja Mikko Hollmén esittelee neljä juuri käynnistynyttä pilottihanketta.

Maakuntien tilakeskuksen valmistelutyö on edennyt siihen vaiheeseen, että sen tarjoamia palveluja testataan tästä syksystä alkaen todellisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Mukana piloteissa on neljä eri maakuntaa: Päijät-Häme, Pohjois-Karjala, Etelä-Pohjanmaa ja Kymenlaakso.

”Halukkaita ei ollut vaikeata löytää, maakunnissa on paljon intoa uusien yhdenmukaisten toimintatapojen kehittämiseen. Piloteista saamme paljon tietoa ja oppia omien palveluidemme ja prosessiemme kehittämiseen. Pilottimaakunnat puolestaan pystyvät konkreettisesti edistämään omaa valmisteluaan ja toimimaan esimerkkeinä muille”, kertoo asiakkuusjohtaja Mikko Hollmén.

Parempaa kiinteistönhallintaa Päijät-Hämeeseen

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ottaa käyttöönsä Maakuntien tilakeskuksen kiinteistötietojärjestelmän. Vuokrasopimukset sekä tiedot kaikista yhtymän vuokraamista kiinteistöistä kirjataan tilakeskuksen tarjoamaan järjestelmään.

”Nykyaikainen järjestelmä helpottaa hyvinvointikuntayhtymän arkea. Sen avulla hoituvat kaikki kiinteistön ylläpidon kannalta tärkeät toiminnot”, Hollmén sanoo.

Toimitilastrategia tehostaa tilojen käyttöä

Maakuntien tilakeskus auttaa Pohjois-Karjalaa rakentamaan oman toimitilastrategiansa syksyn 2018 aikana. Hankkeen tavoitteena on löytää parhaat käytännöt strategian sisällön, prosessin sekä tavoitteiden asettamisen tueksi. Kaikkien maakuntien on mahdollista laatia toimitilajohtamisensa tueksi oma toimitilastrategia nyt luotavan mallin avulla.

”Strategiassa keskiöön voidaan asettaa esimerkiksi tilankäytön tehokkuuden parantaminen tietyllä aikavälillä. Jokainen maakunta valitsee omat linjauksensa strategioiden sisällöissä ja maakuntien eroja voidaan tarkastella strategioiden kautta.”

Valtakunnallinen tilatietojärjestelmä testiin

Tilatietojärjestelmällä on merkittävä rooli Maakuntien tilakeskuksen tulevissa palveluissa. Vuonna 2018 hankitun järjestelmän avulla kaikki maakuntien tilatiedot saadaan ensimmäistä kertaa yhteen paikkaan. Maakunnat pystyvät tämän tiedon avulla parempaan toimitilajohtamiseen.

”Maakunnat voivat esimerkiksi seurata tehokkuustavoitteiden toteutumista, hallita budjetointiaan tai vaikkapa nähdä sairaaloiden vuodepaikkojen määrän. Palvelua testataan nyt Etelä-Pohjanmaalla ja sitä on tarkoitus kehittää yhdessä maakuntien kanssa vuosina 2018–2020.”

Sopimuspohjat kokeiluun Kymenlaaksossa

Kymenlaaksossa päätettiin keväällä 2018 perustaa uusi sote-kuntayhtymä, jonka tehtävänä on sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen koko maakunnassa. Vuoden 2019 alussa toimintansa aloittavan kuntayhtymän vuokrausperiaatteet vastaavat pitkälti Maakuntien tilakeskuksen suunnittelemaa mallia. Sopimusten laadinnassa hyödynnetään myös vahvasti tilakeskuksen keräämiä tietoja, hinnoittelua sekä tietojärjestelmiä.

”Tilakeskukselle yhteistyö Kymenlaakson sote-kuntayhtymän kanssa merkitsee loistavaa tilaisuutta testata jo nyt sopimusmalleja, -pohjia ja -ehtoja, jotka tulevat käyttöön kaikissa maakunnissa.”