Pasi Pohjola ja Pekka Rissanen:
Maakunnan ja valtion vuorovaikutus perustuu luotettavaan tietoon

Sosiaali- ja terveysministeriö 19.12.2018 9.08
Kolumni
Maakunnan ja valtion vuorovaikutus perustuu luotettavaan tietoon

Maakunta- ja sote-mallissa valtio ja maakunnat toimivat tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä. Yhteistyön ja valtion ohjauksen tueksi tarvitaan kattavat tiedot maakunnan palvelujen tilanteesta sekä luotettavaa asiantuntija-analyysia.

Osana maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua harjoitellaan valtion ja tulevien maakuntien yhteistyömallia. Tulevassa mallissa valtio rahoittaa maakuntia ja ohjaa niiden toimintaa. STM vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksesta. THL puolestaan antaa ohjausta varten asiantuntija-arvion maakuntien palveluista ja niiden toteutuksesta. Tarkoituksena on varmistaa palvelujen saatavuus ja rahoituksen riittävyys.

Yhteistyötä on harjoiteltu tänä syksynä sote-neuvotteluissa. Niiden aikana oli tärkeää tunnistaa toimintamallin vahvuudet, konkreettiset haasteet ja kehitettävät kohdat, joita lähdetään nyt yhdessä ratkaisemaan.  Seuraavana vuorossa ovat maakuntien ja valtioneuvoston yhteiset toiminnan ja talouden neuvottelupäivät, jotka järjestetään keväällä 2019.

Ohjaus ja arviointi edellyttää vankkaa tietopohjaa

Ohjaus ja arviointi asettaa kovatasoisia vaatimuksia tietopohjalle ja tietotuotannolle. Maakuntien ohjausta ja neuvotteluprosessia varten tarvitaan yhteinen ja avoin tietopohja, joka antaa kokonaiskuvan maakunnan palveluista, niiden toimivuudesta ja kustannuksista. Maakuntien arvioinnin ja ohjauksen perustana on KUVA-mittaristo, jonka toimivuutta on testattu erityisesti tänä syksynä.

Syksyn sote-neuvotteluissa myös THL on harjoitellut omaa rooliaan ja rakentanut lyhyessä ajassa täysin uuden toiminnon maakuntien seurantaa ja arviointia varten. Rakennuspiirustuksia on haettu maailmalta, mutta mallit eivät ole suoraan kopioitavissa, sillä muualla arvioidaan tavallisesti vain terveyspalveluja, ei sosiaalipalveluja.

Tietopohjan ja arviointiraporttien käyttö vaatii vielä kehittämistä

Vuoden 2018 aikana THL tulee julkaisseeksi lähes viisikymmentä maakuntien tilannetta kuvaavaa arviointiraporttia. Niiden taustalla on paljon asiantuntijatyötä, mutta raporttien laatu riippuu eritoten siitä, miten THL:n tietotuotanto on saatu tukemaan asiantuntija-arvioita. THL onkin ollut tässä täystyöllistettynä. Lisäksi tietoikkunaan kootun tietopohjan käyttö vaatii kaikilta toimijoilta harjoittelua, ja tietojen ajantasaisuudessa ja tulkittavuudessa on vielä paljon tekemistä.

Myös THL:n arviointiraporttien käyttö ja hyödynnettävyys ovat vasta alkutekijöissään. Raportit antavat hyvän peruskuvan tulevien maakuntien tilanteesta, mutta yhteisten painopisteiden löytäminen takaa raporttien parhaan käyttökelpoisuuden. Siinä missä STM harjoittelee maakuntien ohjaamista, THL harjoittelee prosessin tukemista tiedolla, analyyseilla ja johtopäätöksillä.

Sote-palvelujen arviointi ei kuitenkaan ole yksinkertaista. Esimerkiksi palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja yhteensovittamista arvioitaessa on otettava huomioon, että palvelujärjestelmästä tällä hetkellä saatava tieto linkittyy monin osin kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien tuottamiin tietoihin, joita ei alun alkaen ole koottu tällaisia tarpeita ajatellen.

Soudetaan samaan suuntaan – hyvästä tietopohjasta hyötyvät kaikki

Tietoon pohjautuvassa ohjauksessa tiedon tulee olla relevanttia, luotettavaa ja ajantasaista. Johtopäätökset eri alueiden tilanteesta pohjautuvat loppujen lopuksi alueilla arkipäivän perustyössä tehtäviin kirjauksiin, talousraportointiin ja tietojen toimittamiseen.

Uudessa mallissa vaatimukset tietojen kattavuudelle ja ajantasaiselle toimittamiselle lisääntyvät. Ilman maakuntien tietotuotantoa THL ei voi tehdä arvioitaan, ja ilman arvioita STM ei voi ohjata maakuntia. Myös maakuntajärjestäjien tuottajiin kohdistama ohjaus perustuu suurelta osin samaan yhteiseen tietopohjaan, ja huomaammekin kaikki olevamme samassa veneessä. Sen vuoksi on tärkeää soutaa samaan suuntaan – yhteinen rytmi löytyy harjoittelulla.


Pasi Pohjola
johtaja
sosiaali- ja terveysministeriö

Pekka Rissanen
arviointijohtaja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos


Lue lisää: