Maakunnan digipalvelut järjestämistehtävässä –loppuraportti julkaistu

Valtiovarainministeriö 10.8.2018 8.30
Uutinen
Maakunnan digipalvelut järjestämistehtävässä –loppuraportti julkaistu

Maakunta- ja sote-uudistuksen digimuutosohjelman hanketoimisto käynnisti alkuvuodesta 2018 maakunnan digipalvelut järjestämistehtävässä ja sote-tiedolla johtamisen tietojärjestelmät –esisuunnitteluhankkeet. Hankkeiden loppuraportti valmistui kesäkuussa.

Järjestämistehtävää tarkastellaan raportissa toimintaympäristön, asiakkuuden, palveluiden, viranomaistehtävien, tuottajien sekä talouden hallinnan näkökulmasta. Raportissa kuvataan vahvan järjestäjän järjestämistehtävää tavoitetilassa ja suhdetta mm. maakunnan konsernipalveluihin ja tuottajiin.

Toinen osa loppuraportista käsittelee järjestäjän digityövälineitä ja sote-tiedolla johtamisen tietojärjestelmiä, maakuntien näkemyksiä yhteisen tekemisen ehdotuksiin sekä valtakunnallisten palvelukeskusten, Vimana Oy:n ja SoteDigi Oy:n, tehtäviä suhteessa loppuraportissa esiin nousseisiin tietojärjestelmäkokonaisuuksiin ja ratkaisuihin. Tässä osassa kuvataan myös mitä nykyisiä ratkaisuja voidaan ja kannattaa hyödyntää maakuntien järjestämistehtävässä.

Projektityöskentelyssä tunnistetut maakuntien järjestämistehtävässä tarvitsemat uudet tietojärjestelmäratkaisut ovat asiakkuudenhallintaratkaisu (CRM), tiedolla johtamisen kokonaisuus (Maakuntien tietojohtamisen alusta -hanke), asiakaskokemus, hankintapalveluratkaisu, hajautettu MDM-hallintamalli, asiakaslaskutus, toimintaympäristön hallinta ja tilannekuva sekä tilannekuvan visualisointikerros. Merkittävänä ohjaavana tekijänä ehdotusten laadinnassa on ollut maakuntien antama tieto nykytilasta ja siihen liittyvistä toiminnallisista ongelmista ja pullonkauloista.

Selkeitä yhteisiä tietojärjestelmien kehittämiskohteita löytyi maakuntien viitearkkitehtuurin osioissa asiakkuudenhallinta ja palveluiden järjestäminen. Asiakkuudenhallinnan kyvykkyyden osa-alueella maakunnat näkivät paljon yhteisesti kehitettävää. Palveluiden järjestämisen kyvykkyysalueella tunnistettiin, että maakunnilta puuttuu tietojärjestelmäkokonaisuus, jolla voidaan hallita ja seurata sopimuksien toteuttamista. Merkittävä maakuntien yhteisen tekemisen mahdollisuus tunnistettiin myös tiedolla johtamisen kokonaisuudessa.

Digipalvelut järjestämistehtävässä –hankkeen vetovastuu jakautui Keski-Suomen ja Uudenmaan kesken. Uusimaa koordinoi myös sote-tiedolla johtamisen tietojärjestelmät –hanketta. Kokonaisuuksia työstettiin yhdessä muiden maakuntien kanssa työpajaseminaareissa. Taustatietoja kerättiin myös useilla kyselyillä.

Loppuraportin esille nostamien työkokonaisuuksien ja tunnistettujen tarpeiden jatkoprojektointi käynnistettiin heinäkuussa.  

Loppuraporttiin voi tutustua täällä.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Tuija Kuusisto, p. 029 553 0121, tuija.kuusisto(at)vm.fi

Ajankohtaista aluehallintouudistus reformit