Maakunnan digipalveluiden sote-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet käynnistyivät yhteisellä työpajalla

Sosiaali- ja terveysministeriöValtiovarainministeriö 16.2.2018 8.38
Uutinen

Maakunnan digipalvelut järjestämistehtävässä ja SOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeiden kick off -työpaja järjestettiin 13.2.2018. Päivän aikana kuultiin alustukset hankkeita ohjaavista ministeriöistä sekä työkokonaisuuksia koordinoivista maakunnista.

Maakunnan digipalvelut järjestämistehtävässä -suunnitteluhankkeen tavoitteena on selkeyttää

  • mitä nykyisiä ratkaisuja voidaan hyödyntää maakuntien järjestämistehtävässä,
  • mitä uusia ratkaisuja tullaan kehittämään keskitetysti ja minkälainen siirtymävaihe uudistamiseen tarvitaan,
  • mitkä ovat merkittävimmät järjestelmät, joiden kehittämisestä maakunnat vastaavat itsenäisesti ja
  • mitä tietovarantoja sekä keskeisiä tietoja järjestämistehtävän digipalveluissa tullaan hyödyntämään, jotta yhteensopivuus varmistetaan.

Maakuntien asiakkuudenhallinnan integraatiotarpeiden kuvaus on myös osa hankkeen lopputuloksia. Hanke on jaettu viiteen työpakettiin.

Sote-alueen järjestämisessä tarvittavien digipalveluiden kuvaukset sisältyvät SOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeisiin. Hankkeita on kolme: valtakunnallisten toimijoiden arkkitehtuuri, SOTE-järjestämisen tietomalli sekä tiedolla johtamisen tietojärjestelmäratkaisujen esiselvitys. Hankkeiden tavoitteena on:

  • laatia valtakunnallisten sote-tiedon toisiokäyttöön liittyvien valtakunnallisten toimijoiden tietojärjestelmäratkaisujen tavoitearkkitehtuuri,
  • laatia maakuntajärjestäjän tietomalli, johon kuvataan kaikille maakunnille yhteiset järjestämisen tiedot sekä
  • laatia esiselvitys maakunnan tiedolla johtamisen tarpeista sekä näihin vastaavista tietojärjestelmäratkaisuista ja niiden välisistä suhteista.

Molemmissa kokonaisuuksissa maakunnat ovat joko koordinoimassa työpaketteja ja/tai osallistumassa kokonaisuuksien työstöön. Koordinoivia maakuntia ovat Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa ja Uusimaa. Olennaista on myös tiivis vuorovaikutus valtakunnallisten viranomaisten kanssa. Yhteisen ohjausryhmän vastuulla on ohjeistaa työn kohdentumista ja toteutusta sekä katselmoida tuotokset. Suunnitteluhankkeiden tavoiteaikataulu on kesäkuussa 2018.

Työpajan materiaalit:

Lisätietoa:

Erityisasiantuntija Tuija Kuusisto, p. 029 553 0121, tuija.kuusisto(at)vm.fi
Eityisasiantuntija Mikko Huovila, p. 029 516 3032, mikko.huovila(at)stm.fi